Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Dvd9Only
#1 Posted : Monday, May 24, 2010 11:24:59 AM(UTC)
Cafe Miệt Vườn - The Best Of Cam Ly 3

1. Cafe Miet Vuon - Cam Ly, Quoc Dai
2. Chuyen Tinh Buon - Cam Ly
3. Con Lai Day Minh Em - Cam Ly
4. Em Mai La Nguoi Tinh - Cam Ly
5. Buon Hat Ly Cho Mong - Cam Ly
6. Giang Huong - Cam Ly
7. Con Mua Cuoi Tuan - Cam Ly, Xuan Phu
8. Nguoi Hay Hua Voi Toi - Cam Ly
9. Em Khong The Quen - Cam Ly
10. Nguoi Phuong Xa - Cam Ly
11. Nho Anh May Mua - Cam Ly, Dan Truong
12. Tinh Thoi Cach Xa - Cam Ly
13. Tieng Thach Sung - Cam Ly
14. Co Mot Nguoi Yeu Em - Cam Ly
15. De Khong Con Xa Nhau - Cam Ly
16. Doi Em Tan Truong - Cam Ly
17. Em Se Quen - Cam Ly
18. Mau Cua Tinh Yeu - Cam Ly
19. Mua Hoa Anh Dao - Cam Ly
20. Nga Ba Tinh - Cam Ly

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:11:55 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: Dvd9Only
#2 Posted : Monday, May 24, 2010 11:26:23 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
YE 100_01 - Cam Ly & Quoc Dai - Cafe Miet Vuon
YE 100_02 - Cam Ly - Chuyen Tinh Buon
YE 100_03 - Cam Ly - Con Lai Day Minh Em
YE 100_04 - Cam Ly - Em Mai La Nguoi Tinh
YE 100_05 - Cam Ly - Buon Hat Ly Cho Mong
YE 100_06 - Cam Ly - Giang Huong
YE 100_07 - Cam Ly & Xuan Phu - Con Mua Cuoi Tuan
YE 100_08 - Cam Ly - Nguoi Hay Hua Voi Toi
YE 100_09 - Cam Ly - Em Khong The Quen
YE 100_10 - Cam Ly - Nguoi Phuong Xa
YE 100_11 - Cam Ly & Dan Truong - Nho Anh May Mua
YE 100_12 - Cam Ly - Tinh Thoi Cach Xa
YE 100_13 - Cam Ly - Tieng Thach Sung
YE 100_14 - Cam Ly - Co Mot Nguoi Yeu Em
YE 100_15 - Cam Ly - De Khong Con Xa Nhau
YE 100_16 - Cam Ly - Doi Em Tan Truong
YE 100_17 - Cam Ly - Em Se Quen
YE 100_18 - Cam Ly - Mau Cua Tinh Yeu
YE 100_19 - Cam Ly - Mua Hoa Anh Dao
YE 100_20 - Cam Ly - Nga Ba Tinh
Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#3 Posted : Thursday, August 05, 2010 1:25:40 PM(UTC)
YE 100_01 - Cẫm Ly & Quốc Đại - Cafe Miệt Vườn
YE 100_02 - Cẫm Ly - Chuyện Tình Buồn
YE 100_03 - Cẫm Ly - Còn Lại Đây Mình Em
YE 100_04 - Cẫm Ly - Em Mãi Là Người Tình
YE 100_05 - Cẫm Ly - Buồn Hát Lý Chờ Mong
YE 100_06 - Cẫm Ly - Giang Hương
YE 100_07 - Cẫm Ly & Xuân Phú - Cơn Mưa Cuối Tuần
YE 100_08 - Cẫm Ly - Người Hãy Hứa Với Tôi
YE 100_09 - Cẫm Ly - Em Không Thể Quên
YE 100_10 - Cẫm Ly - Người Phương Xa
YE 100_11 - Cẫm Ly & Đan Trường - Nhớ Anh Mấy Mùa
YE 100_12 - Cẫm Ly - Tình Thôi Cách Xa
YE 100_13 - Cẫm Ly - Tiếng Thạch Sùng
YE 100_14 - Cẫm Ly - Có Một Người Yêu Em
YE 100_15 - Cẫm Ly - Để Không Còn Xa Nhau
YE 100_16 - Cẫm Ly - Đợi Em Tan Trường
YE 100_17 - Cẫm Ly - Em Sẽ Quên
YE 100_18 - Cẫm Ly - Màu Của Tình Yêu
YE 100_19 - Cẫm Ly - Mùa Hoa Anh Đào
YE 100_20 - Cẫm Ly - Ngã Ba Tình
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: HoaPhuong
#4 Posted : Tuesday, August 17, 2010 9:15:46 AM(UTC)
cám ơn nhiều nhen, sao HP ko thấy link đâu hết vậy ?
User: Gada
#5 Posted : Tuesday, August 17, 2010 3:35:26 PM(UTC)
HoaPhuong wrote:
cám ơn nhiều nhen, sao HP ko thấy link đâu hết vậy ?

Trang này chỉ có songs list, không có DL link.
Ráng chịu khó đọc trong diễn đàn một chút là sẽ thấy.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: mm5269
#6 Posted : Wednesday, March 07, 2012 2:13:54 PM(UTC)
YE 100_01 - Cẩm Ly & Quốc Đại - Cafe Miệt Vườn
YE 100_02 - Cẩm Ly - Chuyện Tình Buồn Người Con Gái
YE 100_03 - Cẩm Ly - Còn Lại Đây Mình Em
YE 100_04 - Cẩm Ly - Em Mãi Là Người Tình
YE 100_05 - Cẩm Ly - Buồn Hát Lý Chờ Mong
YE 100_06 - Cẩm Ly - Giáng Hương
YE 100_07 - Cẩm Ly & Xuân Phú - Cơn Mưa Cuối Cùng
YE 100_08 - Cẩm Ly - Người Hãy Hứa Với Tôi
YE 100_09 - Cẩm Ly - Em Không Thể Quên
YE 100_10 - Cẩm Ly - Người Phương Xa
YE 100_11 - Cẩm Ly & Đan Trường - Nhớ Anh Mấy Mùa
YE 100_12 - Cẩm Ly - Tình Thôi Cách Xa
YE 100_13 - Cẩm Ly - Tiếng Thạch Sùng
YE 100_14 - Cẩm Ly - Có Một Người Yêu Em
YE 100_15 - Cẩm Ly - Để Không Còn Xa Nhau
YE 100_16 - Cẩm Ly - Đợi Em Tan Trường
YE 100_17 - Cẩm Ly - Em Sẽ Quên
YE 100_18 - Cẩm Ly - Màu Của Tình Yêu
YE 100_19 - Cẩm Ly - Mùa Hoa Anh Đào
YE 100_20 - Cẩm Ly - Ngã Ba Tình

Edited by user Wednesday, March 07, 2012 2:20:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice