Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: TieuLinhTu
#1 Posted : Friday, November 27, 2020 8:13:32 PM(UTC)
Hi Hai Lúa,

It’s time to correct YouTube! Both Pro v2 and Songbook2. Thank you.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, November 27, 2020 9:08:20 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi Hai Lúa,

It’s time to correct YouTube! Both Pro v2 and Songbook2. Thank you.


Which song specifically didn’t work for you? Can you share the link to it?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TieuLinhTu
#3 Posted : Friday, November 27, 2020 10:52:05 PM(UTC)
Try this one:

https://www.youtube.com/watch?v=sCRZJ1Yxvas

Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay - Khánh Ly Or any on that selection.
User: Hai Lúa
#4 Posted : Sunday, November 29, 2020 7:23:58 PM(UTC)
This song plays fine in TKaraokeUSB. We will have to release a new pro2 version to fix this.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TieuLinhTu
#5 Posted : Tuesday, December 22, 2020 4:09:20 PM(UTC)
Bạn Hai Lúa,

What is the timeframe for the update? Thanks.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice