Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NguyenVu3
#1 Posted : Sunday, April 12, 2020 1:17:39 AM(UTC)
Danh sách một ố bài cần sửa:

- Các bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng (vd như Anh Còn Nợ Em là thơ Phạm Thành Tài chứ không phải Phan Thành Tài)
Tham khảo: Danh sách bài hát của Anh Bằng

- Nước Mắt Đêm Xuân của Hoàng Nguyên (không phải Phạm Mạnh Cương)

- Vòng Tay Chờ Đợi của Lam Phương
Lời sai: https://lyric.tkaraoke.c...10/vong_tay_cho_doi.html
Lời đúng: https://lyric.tkaraoke.c...66/vong_tay_cho_doi.html

- Chiếc Thuyền Từ Ly của Hoàng Phương

- Em Không Còn Là Cô Gái Quê của Cao Minh Thu

- Chuyện Hoa Mười Giờ 2 của Anh Bằng (không phải Đài Phương Trang)
https://lyric.tkaraoke.c...chuyen_hoa_muoi_gio.html

Nhạc sĩ Anh Bằng để hoa mười giờ 2 vì tránh trùng với Chuyện tình hoa mười giờ nhạc sĩ Đài Phương Trang (một bài khác)

- Xóa Đắp Mộ Tình (trùng Đắp Mộ Cuộc Tình)

Edited by user Sunday, April 12, 2020 1:19:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Cát Bụi
#2 Posted : Monday, April 13, 2020 11:19:42 PM(UTC)
Đã sửa

Cảm ơn NguyenVu,

Originally Posted by: NguyenVu3 Go to Quoted Post
Danh sách một ố bài cần sửa:

- Các bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng (vd như Anh Còn Nợ Em là thơ Phạm Thành Tài chứ không phải Phan Thành Tài)
Tham khảo: Danh sách bài hát của Anh Bằng

- Nước Mắt Đêm Xuân của Hoàng Nguyên (không phải Phạm Mạnh Cương)

- Vòng Tay Chờ Đợi của Lam Phương
Lời sai: https://lyric.tkaraoke.c...10/vong_tay_cho_doi.html
Lời đúng: https://lyric.tkaraoke.c...66/vong_tay_cho_doi.html

- Chiếc Thuyền Từ Ly của Hoàng Phương

- Em Không Còn Là Cô Gái Quê của Cao Minh Thu

- Chuyện Hoa Mười Giờ 2 của Anh Bằng (không phải Đài Phương Trang)
https://lyric.tkaraoke.c...chuyen_hoa_muoi_gio.html

Nhạc sĩ Anh Bằng để hoa mười giờ 2 vì tránh trùng với Chuyện tình hoa mười giờ nhạc sĩ Đài Phương Trang (một bài khác)

- Xóa Đắp Mộ Tình (trùng Đắp Mộ Cuộc Tình)


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice