Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Thursday, April 09, 2020 11:43:02 AM(UTC)
Dich Corona không say cũng chêt. Lục đồ karaoke ra chơi một bài cho nó đỡ cơn cách giãn xã hội.

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Kinh Kha VN
#2 Posted : Thursday, April 09, 2020 6:29:59 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Dich Corona không say cũng chêt. Lục đồ karaoke ra chơi một bài cho nó đỡ cơn cách giãn xã hội.[vo tay] [vo tay] [vo tay] [t bong] [t bong] [t bong]
User: hihi206
#3 Posted : Tuesday, April 14, 2020 11:29:39 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Dich Corona không say cũng chêt. Lục đồ karaoke ra chơi một bài cho nó đỡ cơn cách giãn xã hội.Cám ơn anh trai chia sẻ, hay quá ! [dance 2] [vo tay] [da qua]
User: Ba Chéo
#4 Posted : Saturday, April 18, 2020 2:38:18 PM(UTC)
Hát lúc ngà ngà corona nên chẳng cò biết lạc nhịp hay lạc dịch.

[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice