Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: TieuLinhTu
#1 Posted : Friday, March 06, 2020 7:35:37 PM(UTC)
Mời các bạn nghe bài Cánh Hồng Phai của một ca sỹ nghiệp dư.


User: Kinh Kha VN
#2 Posted : Saturday, March 07, 2020 12:22:00 AM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Mời các bạn nghe bài Cánh Hồng Phai của một ca sỹ nghiệp dư.
Hay lắm anh ơi [bong 11] [bong 20] [bong 16]
User: TieuLinhTu
#3 Posted : Sunday, March 08, 2020 9:51:08 PM(UTC)
Cám ơn bạn Kinh Kha VN và Thanh Le đã ghé qua. Những bài nhạc trên forum thì có nghe hầu hết. Kinh Kha thì ca và thâu âm hết chỗ chê. Mình thì còn dùng analog mixer nên không dám phê bình những bạn đã lên digital. Nếu một ngày cái analog mỉxer không còn dùng được thì mới nhảy. Bài Cánh Hồng Phai thuộc đang mì ăn liền đó một người mới quen ca. Mình thấy khá hay nên úp cho mấy bạn thưởng thức.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice