Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Saturday, February 01, 2020 11:22:01 PM(UTC)
Ngon hay dở hông cần biết nhưng với giá $3.19 thì ai làm ca sĩ cũng được.

https://www.ebay.com/itm/123790654908
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: xlarge
#2 Posted : Sunday, February 02, 2020 11:44:43 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Ngon hay dở hông cần biết nhưng với giá $3.19 thì ai làm ca sĩ cũng được.

https://www.ebay.com/itm/123790654908


Cái này là mounting bracket mà
User: Hai Lúa
#3 Posted : Sunday, February 02, 2020 9:36:19 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Ngon hay dở hông cần biết nhưng với giá $3.19 thì ai làm ca sĩ cũng được.

https://www.ebay.com/itm/123790654908


Xin roi ha thay Ba?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#4 Posted : Sunday, February 02, 2020 11:23:38 PM(UTC)
Hahahahhaha sorry. Đầu năm hố hàng
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: kennyt
#5 Posted : Monday, February 03, 2020 6:34:29 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Hahahahhaha sorry. Đầu năm hố hàng


Phải nói là tại vì lớn tuổi nên mắt hơi kém.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice