Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh
#1 Posted : Monday, December 23, 2019 10:37:27 AM(UTC)

Trà Giang Bên Dòng Kỷ Niệm

Tôi về thăm lại dòng Trà Giang
Con nước chia đôi dãi cát vàng
Lòng sông khô cạn trơ vơ cát
Hai cầu Trà chung một khúc giang

Dòng nước ngập ngừng lững lờ trôi
Quanh co uống lượn dưới chân đồi
Thiên Ấn Niêm Hà sầu trăn trở
Quê Mẹ phú cường mãi xa xôi

Tôi về thăm lại dòng sông cũ
Đôi bờ xe nước nay còn đâu
Nước vẫn chơi vơi theo nhật nguyệt
Chân cầu hằn in dấu cạn sâu

Tôi về thăm lại làng quê cũ
Khói trắng nhà ai un rác phân
Vương vấn lòng tôi màu khói ấy
Thôn nghèo chân chất mối tình thâm

Thuở ấy sân trường màu nắng lụa
Áo trắng trinh nguyên chẳng gợn buồn
Nhặt cánh phượng tàn thoi thóp thở
Cành cao não nuột tiếng ve ngân

Rồi mai tôi sẽ xa lần nữa
Xóm nhỏ đau quằng bên lũy tre
Dòng sông, nương lúa, bờ sim tím
Phượng đỏ rưng rưng rực nắng hè

Qua cầu chào biệt dòng sông cũ
Một sáng Hạ vàng mây đứng yên
Bỏ lại quê hương vườn kỷ niệm
Buồn nào len nhẹ rót vào tim...?

Carlsbad, San Diego 10/10/2006
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice