Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ThienMa
#1 Posted : Sunday, May 09, 2010 5:15:51 AM(UTC)
Youth Ent Karaoke 03_01 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Hoài Niệm Dấu Yêu (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_02 - Quang Dũng - Mữa Trái Tim Yêu Người
Youth Ent Karaoke 03_03 - Vân Quang Long - Cánh Hoa Tàn Phai
Youth Ent Karaoke 03_04 - Quang Dũng - Đừng Buồn Ta Hỡi
Youth Ent Karaoke 03_05 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Đường Tình Hai Lối
Youth Ent Karaoke 03_06 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Giấc Mơ Sa Mạc
Youth Ent Karaoke 03_07 - Quang Dũng - Khoảng Cách
Youth Ent Karaoke 03_08 - Thanh Thảo - Trái Tim Lầm Lỡ
Youth Ent Karaoke 03_09 - Quang Dũng - Vì Sao Lẻ Loi
Youth Ent Karaoke 03_10 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
Youth Ent Karaoke 03_11 - Quang Dũng - Nhớ Mưa Sài Gòn (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_12 - Thanh Thảo - Mong Chờ
Youth Ent Karaoke 03_13 - Quang Dũng - Ru Ta Ngậm Ngùi
Youth Ent Karaoke 03_14 - Quang Dũng - Thu Hát Cho Người
Youth Ent Karaoke 03_15 - Quang Dũng - Trông Dáng Em Ngồi
Youth Ent Karaoke 03_16 - Quang Dũng - Xa Vắng (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_17 - Quang Dũng - Hoa Có Vàng Nơi Ấy (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_18 - Quang Dũng - Khúc Mưa (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_19 - Quang Dũng - Bóng Chiều Tà (MTV)
Youth Ent Karaoke 03_20 - Quang Dũng - Nửa Hồn Thương Đau (MTV)

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:14:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Phi Long Tại Thiên Bình Thiên Hạ
Đả Cẩu Bổng Pháp Luận Anh Hùng

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
Tung Hoành Ngang Dọc Đoạn Trường Kiếm
Tuyệt Sắc Giai Nhân Phải Dừng Chân

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
User: thoaip
#2 Posted : Thursday, July 29, 2010 8:40:58 AM(UTC)
thank
User: seagul6
#3 Posted : Wednesday, September 28, 2011 7:53:24 PM(UTC)
Mạo muội hỏi các bác sao không thấy links nào của trung tâm này?
User: Hai Lúa
#4 Posted : Thursday, March 27, 2014 10:20:56 PM(UTC)
YouthE03_01 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Hoài Niệm Dấu Yêu (MTV)
YouthE03_02 - Quang Dũng - Mữa Trái Tim Yêu Người
YouthE03_03 - Vân Quang Long - Cánh Hoa Tàn Phai
YouthE03_04 - Quang Dũng - Đừng Buồn Ta Hỡi
YouthE03_05 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Đường Tình Hai Lối
YouthE03_06 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Giấc Mơ Sa Mạc
YouthE03_07 - Quang Dũng - Khoảng Cách
YouthE03_08 - Thanh Thảo - Trái Tim Lầm Lỡ
YouthE03_09 - Quang Dũng - Vì Sao Lẻ Loi
YouthE03_10 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
YouthE03_11 - Quang Dũng - Nhớ Mưa Sài Gòn (MTV)
YouthE03_12 - Thanh Thảo - Mong Chờ
YouthE03_13 - Quang Dũng - Ru Ta Ngậm Ngùi
YouthE03_14 - Quang Dũng - Thu Hát Cho Người
YouthE03_15 - Quang Dũng - Trông Dáng Em Ngồi
YouthE03_16 - Quang Dũng - Xa Vắng (MTV)
YouthE03_17 - Quang Dũng - Hoa Có Vàng Nơi Ấy (MTV)
YouthE03_18 - Quang Dũng - Khúc Mưa (MTV)
YouthE03_19 - Quang Dũng - Bóng Chiều Tà (MTV)
YouthE03_20 - Quang Dũng - Nửa Hồn Thương Đau (MTV)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice