Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: vtphan
#1 Posted : Thursday, July 11, 2019 8:24:39 AM(UTC)
Có thể liên lạc với tkaraoke? Gọi số điện thoại trên website nhưng không có ngươi` bắt máy .
User: vtphan
#2 Posted : Thursday, July 11, 2019 8:25:43 AM(UTC)
Tui muốn máy, nhưng gọi không được, và không thể post hơn 100 chữ .
User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, July 11, 2019 10:23:09 AM(UTC)
Anh can gi co the leave voice mail. Sometimes staff on vacation :)
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: vtphan
#4 Posted : Thursday, July 11, 2019 2:03:40 PM(UTC)
Thanks Hai Lu'a . I left a message on the Google voice mail.
User: Hai Lúa
#5 Posted : Friday, July 12, 2019 8:09:06 AM(UTC)
Originally Posted by: vtphan Go to Quoted Post
Thanks Hai Lu'a . I left a message on the Google voice mail.


I’m in Hawaii, will back you back today or tomorrow.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: vtphan
#6 Posted : Friday, July 12, 2019 8:17:01 AM(UTC)
Sounds good. Enjoy. I'll talk to you when you're back.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice