Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: vtphan
#1 Posted : Thursday, July 11, 2019 8:24:39 AM(UTC)
Có thể liên lạc với tkaraoke? Gọi số điện thoại trên website nhưng không có ngươi` bắt máy .
User: vtphan
#2 Posted : Thursday, July 11, 2019 8:25:43 AM(UTC)
Tui muốn máy, nhưng gọi không được, và không thể post hơn 100 chữ .
User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, July 11, 2019 10:23:09 AM(UTC)
Anh can gi co the leave voice mail. Sometimes staff on vacation :)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: vtphan
#4 Posted : Thursday, July 11, 2019 2:03:40 PM(UTC)
Thanks Hai Lu'a . I left a message on the Google voice mail.
User: Hai Lúa
#5 Posted : Friday, July 12, 2019 8:09:06 AM(UTC)
Originally Posted by: vtphan Go to Quoted Post
Thanks Hai Lu'a . I left a message on the Google voice mail.


I’m in Hawaii, will back you back today or tomorrow.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: vtphan
#6 Posted : Friday, July 12, 2019 8:17:01 AM(UTC)
Sounds good. Enjoy. I'll talk to you when you're back.
User: Nu_B
#7 Posted : Wednesday, July 17, 2019 7:48:11 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I’m in Hawaii, will back you back today or tomorrow.


I stayed near Honolulu airport last week. Did you watch the firework show at Waikiki beach last friday?
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#8 Posted : Saturday, July 20, 2019 10:04:30 AM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
I stayed near Honolulu airport last week. Did you watch the firework show at Waikiki beach last friday?


I flew back Friday morning roi nen ko thay firework. My kids would love it though. Did you have a good time there?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Nu_B
#9 Posted : Saturday, July 20, 2019 3:40:25 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
I flew back Friday morning roi nen ko thay firework. My kids would love it though. Did you have a good time there?


Yep, especially Waikiki beach
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice