Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ThienMa
#1 Posted : Saturday, May 08, 2010 9:37:23 AM(UTC)
Youth Ent Karaoke DVH 3_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Còn Gọi Tên Nhau
Youth Ent Karaoke DVH 3_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Đông
Youth Ent Karaoke DVH 3_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Ai Đưa Em Về
Youth Ent Karaoke DVH 3_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Chiều Tím
Youth Ent Karaoke DVH 3_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Hàn Mạc Tử
Youth Ent Karaoke DVH 3_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Lang Thang
Youth Ent Karaoke DVH 3_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Nữa Vời
Youth Ent Karaoke DVH 3_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Cảm
Youth Ent Karaoke DVH 3_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Lạnh Lùng
Youth Ent Karaoke DVH 3_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Mắt Lệ Cho Người
Youth Ent Karaoke DVH 3_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Chiều Kỷ Niệm
Youth Ent Karaoke DVH 3_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Mùa Mưa Đi Qua
Youth Ent Karaoke DVH 3_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Rừng
Youth Ent Karaoke DVH 3_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Mùa Thu Cho Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Nỗi Buồn Gác Trọ
Youth Ent Karaoke DVH 3_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Ngày Đó Tôi Yêu Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nhớ
Youth Ent Karaoke DVH 3_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Đêm Ngoài Phố
Youth Ent Karaoke DVH 3_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Phố Vắng Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Em Nỡ Đành Quên
Youth Ent Karaoke DVH 3_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Cho Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Yêu Người Như Thế Đó
Youth Ent Karaoke DVH 3_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Mơ Về Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Bao Giờ Người Trở Lại
Youth Ent Karaoke DVH 3_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Dạ Khúc Mưa
Youth Ent Karaoke DVH 3_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Dã Tràng
Youth Ent Karaoke DVH 3_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Đánh Mất
Youth Ent Karaoke DVH 3_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Em Đi Bỏ Lại Con Đường
Youth Ent Karaoke DVH 3_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
Youth Ent Karaoke DVH 3_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Ngày Không Tên

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:28:51 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Phi Long Tại Thiên Bình Thiên Hạ
Đả Cẩu Bổng Pháp Luận Anh Hùng

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
Tung Hoành Ngang Dọc Đoạn Trường Kiếm
Tuyệt Sắc Giai Nhân Phải Dừng Chân

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
User: ricker
#2 Posted : Saturday, May 15, 2010 5:33:14 AM(UTC)
ThienMa wrote:
Youth Ent Karaoke DVH 3_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Còn Gọi Tên Nhau
Youth Ent Karaoke DVH 3_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Đông
Youth Ent Karaoke DVH 3_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Ai Đưa Em Về
Youth Ent Karaoke DVH 3_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Chiều Tím
Youth Ent Karaoke DVH 3_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Hàn Mạc Tử
Youth Ent Karaoke DVH 3_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Lang Thang
Youth Ent Karaoke DVH 3_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Nữa Vời
Youth Ent Karaoke DVH 3_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Cảm
Youth Ent Karaoke DVH 3_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Lạnh Lùng
Youth Ent Karaoke DVH 3_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Mắt Lệ Cho Người
Youth Ent Karaoke DVH 3_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Chiều Kỷ Niệm
Youth Ent Karaoke DVH 3_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Mùa Mưa Đi Qua
Youth Ent Karaoke DVH 3_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Rừng
Youth Ent Karaoke DVH 3_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Mùa Thu Cho Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Nỗi Buồn Gác Trọ
Youth Ent Karaoke DVH 3_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Ngày Đó Tôi Yêu Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nhớ
Youth Ent Karaoke DVH 3_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Đêm Ngoài Phố
Youth Ent Karaoke DVH 3_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Phố Vắng Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Em Nỡ Đành Quên
Youth Ent Karaoke DVH 3_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Khúc Cho Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Yêu Người Như Thế Đó
Youth Ent Karaoke DVH 3_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Mơ Về Em
Youth Ent Karaoke DVH 3_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Bao Giờ Người Trở Lại
Youth Ent Karaoke DVH 3_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Dạ Khúc Mưa
Youth Ent Karaoke DVH 3_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Dã Tràng
Youth Ent Karaoke DVH 3_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Đánh Mất
Youth Ent Karaoke DVH 3_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Em Đi Bỏ Lại Con Đường
Youth Ent Karaoke DVH 3_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
Youth Ent Karaoke DVH 3_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Ngày Không Tênthanks roi sao chang thay link download dzay....
User: anhphidiep
#3 Posted : Saturday, July 03, 2010 4:37:54 AM(UTC)
Mấy đĩa nhạc vàng của ĐVH này hay quá ta. Bác ơi upload lên đi
User: tranchuong
#4 Posted : Monday, July 19, 2010 8:36:30 PM(UTC)
Bác nào làm ơn làm phước Up cái DVD này lên cho anh em ở Việt Nam down về với.
nhìn mà thèm quá.
các bác để file .mpg hoặc .mkv cũng được.
Hoặc convert thành file .mp3 Up lên cái host nào gửi link vào Email: wancheung@zing.vn em down cũng được.
Em đội ơn các bác!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice