Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Lich Lam
#1 Posted : Thursday, June 20, 2019 12:50:21 PM(UTC)
Mọi người cho mình hỏi có ai dùng TkaraokeUSB mà chọn nhạc youtube bị hình chậm hơn tiếng không? Mình đang dung build 71 trên miboxS hát youtube chữ chạy chậm hơn beat rất khó hát. Một vấn đề nữa là chọn nhạc youtube chỉ được SD chứ không được 1080 hoặc 720 mặc dù video đó xem trên youtube thì có 1080. Mong developer có thời gian kiểm tra lại dùm.
Thank you
User: Cát Bụi
#2 Posted : Thursday, June 20, 2019 7:54:55 PM(UTC)
Originally Posted by: Lich Lam Go to Quoted Post
Mọi người cho mình hỏi có ai dùng TkaraokeUSB mà chọn nhạc youtube bị hình chậm hơn tiếng không? Mình đang dung build 71 trên miboxS hát youtube chữ chạy chậm hơn beat rất khó hát. Một vấn đề nữa là chọn nhạc youtube chỉ được SD chứ không được 1080 hoặc 720 mặc dù video đó xem trên youtube thì có 1080. Mong developer có thời gian kiểm tra lại dùm.
Thank you


Bài nào cũng bị hay sao anh?
User: Lich Lam
#3 Posted : Thursday, June 20, 2019 11:34:13 PM(UTC)
Originally Posted by: Cát Bụi Go to Quoted Post
Bài nào cũng bị hay sao anh?


Yes bài nào cũng bị bạn ơi
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice