Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Jetli
#1 Posted : Wednesday, May 29, 2019 11:07:11 AM(UTC)
Chào bạn Hai Lua

SongBook của mình tự nhiên không được nữa.
thường thì mình viết hiep.tksing.com là vào được Songbook
mà bây giờ không vào được. mong bạn giúp đỡ.
(NOTICE: This domain name expired on 5/13/2019 and is pending renewal or deletion.)

Cám ơn bạn.

Edited by user Wednesday, May 29, 2019 11:55:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, May 30, 2019 7:13:24 AM(UTC)
Đã fixed [thumbup]
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Jetli
#3 Posted : Friday, May 31, 2019 1:46:04 AM(UTC)
Cám ơn bạn Hai Lua nhiều.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice