Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ThienMa
#1 Posted : Saturday, May 08, 2010 7:13:02 AM(UTC)
Youth Ent Karaoke DVH 4_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng ( Remix )
Youth Ent Karaoke DVH 4_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
Youth Ent Karaoke DVH 4_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Hỡi
Youth Ent Karaoke DVH 4_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Phút Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Hẹn Hò
Youth Ent Karaoke DVH 4_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Tình Không Suy Tư
Youth Ent Karaoke DVH 4_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Con Thuyền Không Bến
Youth Ent Karaoke DVH 4_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Sợ
Youth Ent Karaoke DVH 4_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Bài Cuối Cho Cuộc Tình
Youth Ent Karaoke DVH 4_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoa Học Trò
Youth Ent Karaoke DVH 4_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
Youth Ent Karaoke DVH 4_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tầm
Youth Ent Karaoke DVH 4_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Qua Cơn Mê
Youth Ent Karaoke DVH 4_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc Muộn Màng
Youth Ent Karaoke DVH 4_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nếu Ngày Đó
Youth Ent Karaoke DVH 4_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Người Đàn Ông Không Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Niệm Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Muộn
Youth Ent Karaoke DVH 4_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
Youth Ent Karaoke DVH 4_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
Youth Ent Karaoke DVH 4_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Hãy Quên Đi
Youth Ent Karaoke DVH 4_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Về Đi Thôi Hỡi Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Trái Tim Còn Đau
Youth Ent Karaoke DVH 4_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nuối Tiếc
Youth Ent Karaoke DVH 4_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Phải Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
Youth Ent Karaoke DVH 4_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm Nay

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:17:20 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Phi Long Tại Thiên Bình Thiên Hạ
Đả Cẩu Bổng Pháp Luận Anh Hùng

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
Tung Hoành Ngang Dọc Đoạn Trường Kiếm
Tuyệt Sắc Giai Nhân Phải Dừng Chân

--o0o---------o0o---------o0o---------o0o---------o0o--
User: Gada
#2 Posted : Saturday, May 08, 2010 8:27:15 AM(UTC)
Hàng hiếm, nếu có thể Thiênma up cái dvd này lên chia sẽ nhe, đa tạ Thienma trước.[bai phuc]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: anhphidiep
#3 Posted : Monday, June 28, 2010 11:40:15 AM(UTC)
Bác ơi, cho em xin link download
User: tranchuong
#4 Posted : Monday, June 28, 2010 7:26:19 PM(UTC)
ThienMa wrote:
Youth Ent Karaoke DVH 4_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng ( Remix )
Youth Ent Karaoke DVH 4_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
Youth Ent Karaoke DVH 4_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Hỡi
Youth Ent Karaoke DVH 4_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Phút Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Hẹn Hò
Youth Ent Karaoke DVH 4_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Tình Không Suy Tư
Youth Ent Karaoke DVH 4_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Con Thuyền Không Bến
Youth Ent Karaoke DVH 4_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Sợ
Youth Ent Karaoke DVH 4_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Bài Cuối Cho Cuộc Tình
Youth Ent Karaoke DVH 4_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoa Học Trò
Youth Ent Karaoke DVH 4_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
Youth Ent Karaoke DVH 4_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tầm
Youth Ent Karaoke DVH 4_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Qua Cơn Mê
Youth Ent Karaoke DVH 4_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc Muộn Màng
Youth Ent Karaoke DVH 4_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nếu Ngày Đó
Youth Ent Karaoke DVH 4_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Người Đàn Ông Không Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Niệm Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Muộn
Youth Ent Karaoke DVH 4_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
Youth Ent Karaoke DVH 4_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
Youth Ent Karaoke DVH 4_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Hãy Quên Đi
Youth Ent Karaoke DVH 4_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Về Đi Thôi Hỡi Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Trái Tim Còn Đau
Youth Ent Karaoke DVH 4_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nuối Tiếc
Youth Ent Karaoke DVH 4_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Phải Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
Youth Ent Karaoke DVH 4_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm Nay

User: soc_hang
#5 Posted : Wednesday, June 30, 2010 5:23:14 PM(UTC)
Hang doc do nha
Thanks a lot Thienma
User: anhphidiep
#6 Posted : Saturday, July 03, 2010 4:36:33 AM(UTC)
Bác ơi, cho em xin đĩa này với
User: luongchinh
#7 Posted : Tuesday, August 03, 2010 3:16:28 AM(UTC)
ủa chưa có link sao? cho mình xin link với
User: Anh Quy
#8 Posted : Friday, September 10, 2010 1:30:49 AM(UTC)
ThienMa wrote:
Youth Ent Karaoke DVH 4_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng ( Remix )
Youth Ent Karaoke DVH 4_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
Youth Ent Karaoke DVH 4_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Hỡi
Youth Ent Karaoke DVH 4_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Phút Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Hẹn Hò
Youth Ent Karaoke DVH 4_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Tình Không Suy Tư
Youth Ent Karaoke DVH 4_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Con Thuyền Không Bến
Youth Ent Karaoke DVH 4_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Sợ
Youth Ent Karaoke DVH 4_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Bài Cuối Cho Cuộc Tình
Youth Ent Karaoke DVH 4_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoa Học Trò
Youth Ent Karaoke DVH 4_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
Youth Ent Karaoke DVH 4_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tầm
Youth Ent Karaoke DVH 4_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Qua Cơn Mê
Youth Ent Karaoke DVH 4_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc Muộn Màng
Youth Ent Karaoke DVH 4_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nếu Ngày Đó
Youth Ent Karaoke DVH 4_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Người Đàn Ông Không Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Niệm Phúc Cuối
Youth Ent Karaoke DVH 4_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Muộn
Youth Ent Karaoke DVH 4_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
Youth Ent Karaoke DVH 4_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
Youth Ent Karaoke DVH 4_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu
Youth Ent Karaoke DVH 4_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Hãy Quên Đi
Youth Ent Karaoke DVH 4_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Về Đi Thôi Hỡi Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Trái Tim Còn Đau
Youth Ent Karaoke DVH 4_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nuối Tiếc
Youth Ent Karaoke DVH 4_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Phải Em
Youth Ent Karaoke DVH 4_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
Youth Ent Karaoke DVH 4_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm NaySao khong cho minh link tai ve vay ban? cam on ban neu that su ban co dia nay! Mong duoc hoi am som! hoac ban nao co dia nay.hay up len chia se cho thanh vien nhe.Cam On cac ban truoc!

Edited by user Friday, September 10, 2010 1:38:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Nu_B
#9 Posted : Sunday, July 31, 2011 2:43:18 PM(UTC)
YE 078_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng ( Remix )
YE 078_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẫn Như Ngày Đầu
YE 078_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Hỡi
YE 078_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
YE 078_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Phút Cuối
YE 078_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
YE 078_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Hẹn Hò
YE 078_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Chuyện Tình Không Suy Tư
YE 078_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Con Thuyền Không Bến
YE 078_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Đừng Sợ
YE 078_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Bài Cuối Cho Cuộc Tình
YE 078_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Hoa Học Trò
YE 078_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Thành Phố Buồn
YE 078_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Phận Tơ Tầm
YE 078_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Qua Cơn Mê
YE 078_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc Muộn Màng
YE 078_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Nếu Ngày Đó
YE 078_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Người Đàn Ông Không Tình Yêu
YE 078_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Niệm Phúc Cuối
YE 078_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Muộn
YE 078_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
YE 078_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
YE 078_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu
YE 078_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Hãy Quên Đi
YE 078_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Về Đi Thôi Hỡi Em
YE 078_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Trái Tim Còn Đau
YE 078_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nuối Tiếc
YE 078_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Phải Em
YE 078_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Khi Tình Bay Xa
YE 078_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm Nay
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice