Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Tuesday, April 23, 2019 7:43:37 PM(UTC)
Ngồi buồn vật cái mic $15 ra chơi.[hat kara] [hat kara] [hat kara]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Kinh Kha VN
#2 Posted : Wednesday, April 24, 2019 3:48:32 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Ngồi buồn vật cái mic $15 ra chơi.[hat kara] [hat kara] [hat kara][bong 21] [bong 21] [bong 21]
User: kennyt
#3 Posted : Thursday, April 25, 2019 10:55:29 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Ngồi buồn vật cái mic $15 ra chơi.[hat kara] [hat kara] [hat kara]Mới đọc câu đầu hết hồn hết vía....tưởng ông vật cái gì ra chơi [lol]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice