Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#11 Posted : Friday, May 03, 2019 11:48:32 PM(UTC)
Originally Posted by: Jetli Go to Quoted Post
Chào Admin

Mình mới download Tkaraoke Pro 1.5.135 xuống cài vào máy.
Mình không Play Youtube được. mỗi lần mở thì nó hiện lên:
(An Error has ocurred, Please report:
Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: value)

mong bạn giúp giùm
Cám ơn bạn nhiều.


Đã sữa ở build 15.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice