Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Wednesday, April 03, 2019 4:31:52 AM(UTC)
May quá hàng xóm hông phải Hai Lúa

[bi danh] [bi danh] [bi danh]


https://tuoitre.vn/bi-ch...jsCnMmfT38xVJ9bHE5cnL3eQ
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#2 Posted : Wednesday, April 03, 2019 6:16:31 AM(UTC)
[cuoi 2]
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice