Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Tuesday, March 26, 2019 5:21:00 PM(UTC)
Rảnh rỗi mua cái BM800 $15 về thử với cái KSM105. Điều đầu tiên cảm nhận đó là cái BM800 có khá nhiều tieessng tạp âm. Phần còn lại để anh chị em tự nhận xét,

Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận thiên tào
Ngọc hoàng phán hỏi thằng nào đốt rơm


[biggrin] [biggrin] [biggrin]Edited by user Friday, April 05, 2019 7:29:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#2 Posted : Thursday, March 28, 2019 4:17:31 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận thiên tào
Ngọc hoàng phán hỏi thằng nào đốt rơm

[biggrin] [biggrin] [biggrin]Hay quá anh Ba ! [da qua] [doc chiu] [band 2]
User: Ba Chéo
#3 Posted : Friday, March 29, 2019 11:14:07 AM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Hay quá anh Ba ! [da qua] [doc chiu] [band 2]


Cảm ơn hihi. Lâu lâu chơi một phát đỡ buồn.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice