Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Monday, March 11, 2019 6:55:24 PM(UTC)
Bài này beat khá cũ nhưng thôi có gì chơi cái đó cho vui. Giãm bớt vocal xuống cho nó khỏi chói người nghe [hat kara] [hat kara] [hat kara]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice