Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hihi206
#1 Posted : Tuesday, January 22, 2019 1:57:34 AM(UTC)
Thanks các bạn ghé thăm ! [bong 21] [dj] [cung ch]
https://www.youtube.com/watch?v=d6hK6CQJA2s
User: Tiennhotony
#2 Posted : Wednesday, January 23, 2019 2:48:34 PM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Thanks các bạn ghé thăm ! [bong 21] [dj] [cung ch]
https://www.youtube.com/watch?v=d6hK6CQJA2s


User: Tommy Tèo
#3 Posted : Friday, January 25, 2019 8:06:16 PM(UTC)
Trình Effect đã lên tới bậc " mát xì tơ " rồi chăng !? [cuoi 2] [cuoi 2]
User: hihi206
#4 Posted : Saturday, January 26, 2019 8:15:20 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Trình Effect đã lên tới bậc " mát xì tơ " rồi chăng !? [cuoi 2] [cuoi 2]


Mát xi tơ thì hổng zám, mới biết tí thôi a. Tèo [im lang] [hahaha]

User: Ba Chéo
#5 Posted : Sunday, January 27, 2019 4:50:14 AM(UTC)
Chắc mới được lì xì. [biggrin] [biggrin] [biggrin]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#6 Posted : Sunday, January 27, 2019 5:13:25 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Chắc mới được lì xì. [biggrin] [biggrin] [biggrin]


Chắc zậy rùi A3 [laugh] [lol]

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice