Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: hihi206
#1 Posted : Wednesday, January 16, 2019 12:08:15 PM(UTC)
Cám ơn các bạn ghé thăm ! [bong 21] [dj] [cung ch]

https://www.youtube.com/watch?v=EEAvLX8cNns

Edited by user Thursday, January 17, 2019 9:46:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Ba Chéo
#2 Posted : Thursday, January 17, 2019 4:57:36 AM(UTC)
Hay lắm. [bong 21] [bong 21] [bong 21] Kiu Tèo hát giọng nữ đi. [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#3 Posted : Thursday, January 17, 2019 9:43:39 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Hay lắm. [bong 21] [bong 21] [bong 21] Kiu Tèo hát giọng nữ đi. [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]


Ờ ha sao không nhớ tới a. Tèo nhà mình hen, mời a. Tèo nha [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice