Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: ATOZ
#1 Posted : Thursday, January 10, 2019 1:50:39 PM(UTC)
Đã lâu em không cập nhật và chơi Karaoke hôm nay em mở máy chơi karaoke thì thấy không gióng như trước phần remote voice search bài hát
lúc trước voice search trong lúc hát thì nó vãn search trong tkaraoke bay giò nhấn nút voice trên remote để search bài hát thì nó kiếm trong YOUTOBE Chứ không search trong hard drive của mình.
em có cả 2 máy Mibox
may số 1 phiên bản 8.0.0 1 dùng TSS app version tkaraoke v1.05.59 buil on sunday feb 25 23:4827 2018 và TSS Version 1.008
máy số 2 dung tkaraokeusb (không dùng TSS và cắm thảng ổ 4tb vào usb mibox) cả hai máy khi hat karaoke search đều search bên ngoài hard drive
nghía là có thẻ search bên Youtobe
mong các anh chị dúp đớ
Cảm ơn
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, January 10, 2019 1:55:11 PM(UTC)
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: ATOZ
#3 Posted : Thursday, January 10, 2019 2:37:56 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post


Dạ Cảm ơn Anh
em đã coi video và thử cái máy mibox dùng TSS không được chác tại mibox đang dùng tkaraoke v1.0.59?
vậy em phải download tkaraoke cho TSS Version mới?
Cảm ơn
User: Hai Lúa
#4 Posted : Thursday, January 10, 2019 6:27:55 PM(UTC)
Originally Posted by: ATOZ Go to Quoted Post
Dạ Cảm ơn Anh
em đã coi video và thử cái máy mibox dùng TSS không được chác tại mibox đang dùng tkaraoke v1.0.59?
vậy em phải download tkaraoke cho TSS Version mới?
Cảm ơn


No, phai tot build 60 ra moi work dc nhu trong video - trong video la TKaraokeUSB, TKaraoke Android build 60 re dc release trong nay mai.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#5 Posted : Thursday, January 10, 2019 9:53:11 PM(UTC)
Originally Posted by: ATOZ Go to Quoted Post
Dạ Cảm ơn Anh
em đã coi video và thử cái máy mibox dùng TSS không được chác tại mibox đang dùng tkaraoke v1.0.59?
vậy em phải download tkaraoke cho TSS Version mới?
Cảm ơn


Build 61 da released ho tro voice search theo kieu dung CC button giong trong demo video tren.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice