Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: TieuLinhTu
#1 Posted : Sunday, December 16, 2018 10:08:26 PM(UTC)
Hi bạn Hai Lúa,

Naming the folder ending with ! Does not switch audio track anymore! Will you check on this or you haven’t implemented this function yet? Thank you.
User: locky
#2 Posted : Sunday, December 16, 2018 11:06:02 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi bạn Hai Lúa,

Naming the folder ending with ! Does not switch audio track anymore! Will you check on this or you haven’t implemented this function yet? Thank you.

Just make sure you name folder filename!! Not filename!
User: TieuLinhTu
#3 Posted : Monday, December 17, 2018 7:06:31 AM(UTC)
Hi Locky,

I named the folder the same way as under v1.5. It used to work and after the upgrade, it doesn’t work!
User: locky
#4 Posted : Monday, December 17, 2018 9:54:54 AM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi Locky,

I named the folder the same way as under v1.5. It used to work and after the upgrade, it doesn’t work!


Just double check, there is no problem with mine.
You can use VLC to double check which audio track is default. (VLC: Track 1 is default)
User: TieuLinhTu
#5 Posted : Monday, December 17, 2018 1:48:33 PM(UTC)
Hi Locky,
I have the same set of songs, same computer in same folders. It worked in version 1.5.134, upgrades to v2.0.011 and the audio track doesn’t switch. I can use mkvtoolnix to redefine the default track but why? All the songs with wrong default track are in folder with! I am 100% sure of what I am talking about.
User: Hai Lúa
#6 Posted : Monday, December 17, 2018 1:57:23 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi Locky,
I have the same set of songs, same computer in same folders. It worked in version 1.5.134, upgrades to v2.0.011 and the audio track doesn’t switch. I can use mkvtoolnix to redefine the default track but why? All the songs with wrong default track are in folder with! I am 100% sure of what I am talking about.


Zip up one of your folders with !! that doesn't work (remove all songs except 1 to reduce file size). I'll take a look to see why it doesn't work.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TieuLinhTu
#7 Posted : Monday, December 17, 2018 3:13:03 PM(UTC)
Hi nạn HL,

Please try Mộng Lành - Loan Châu - Thuý Nga 55. See if it works on your side. Thank you.
User: Hai Lúa
#8 Posted : Monday, December 17, 2018 4:59:32 PM(UTC)
Originally Posted by: TieuLinhTu Go to Quoted Post
Hi nạn HL,

Please try Mộng Lành - Loan Châu - Thuý Nga 55. See if it works on your side. Thank you.


Where is your file?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: TieuLinhTu
#9 Posted : Monday, December 17, 2018 5:13:38 PM(UTC)
Hi bạn HL và Locky,

I didn’t send any file because I don’t know how to attach file on your site. Nếu bạn có bài. Mộng Lành - Loan Châu - Thuý Nga 55 with you. You can see the track 2 is singer track, karaoke is track 1. You can test it out!
User: TieuLinhTu
#10 Posted : Monday, December 17, 2018 5:33:44 PM(UTC)
Bạn HL,

Hảy thử bài Làm Sao Quên Được Em - Lương Tùng Quang - Thuý Nga 45.

Đây là những bài mình và bà xã thường hay ca nên dể biết khi có vấn đề.
Hay là TPro v2 biết track nên không cần !! nữa?
Users browsing this topic
Guest (2)
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice