Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Donvy
#1 Posted : Friday, December 07, 2018 12:23:08 PM(UTC)
Sau khi uninstall old vers 2.0.005 (work well)

Fresh install 2.0.011 thì ko run được nữa
(TKaraoke home screen tự động close sau vài sec)

Xem clip bên dưới


Clip Problem


Nhờ các bạn giúp dùm.

Cám ơn

Edited by user Friday, December 07, 2018 12:27:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, December 08, 2018 12:40:17 AM(UTC)
Originally Posted by: Donvy Go to Quoted Post
Sau khi uninstall old vers 2.0.005 (work well)

Fresh install 2.0.011 thì ko run được nữa
(TKaraoke home screen tự động close sau vài sec)

Xem clip bên dưới


Clip Problem


Nhờ các bạn giúp dùm.

Cám ơn


1. Uninstall
2. Delete TSofts\ TKaraoke2 folder
3. Install build 11
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Donvy
#3 Posted : Saturday, December 08, 2018 6:21:32 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
1. Uninstall
2. Delete TSofts\ TKaraoke2 folder
3. Install build 11


Xếp HL ơi, làm cả chục lần rồi vẫn bị như vậy. Trên Desktop và Laptop đều ko được.

Còn link build 10 thì cho đề DV test.
Ai nhanh hon
User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, December 08, 2018 11:09:18 AM(UTC)
Please contact Cat Bui de team viewer vao may xem. Co le dung German edition of Windows co van de gi voi chuc nang Local Songbook moi.

Edited by user Saturday, December 08, 2018 11:12:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: buonlau123
#5 Posted : Wednesday, December 12, 2018 9:45:01 PM(UTC)
when i pick a local song, tkaraokepro stops right away. Youtube song work fine
User: Hai Lúa
#6 Posted : Wednesday, December 12, 2018 10:41:08 PM(UTC)
Originally Posted by: buonlau123 Go to Quoted Post
when i pick a local song, tkaraokepro stops right away. Youtube song work fine


Does it show any error message?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: HoangCA
#7 Posted : Saturday, December 22, 2018 2:20:33 PM(UTC)
I'm having the same problem.
Message in the box as follow:

Critical Error
TKaraoke encountered an unrecoverable error.
Press OK to quite TKaraoeke. We're sorry for the inconvenience.

SQL logic error
no such table: SongFTS
User: TieuLinhTu
#8 Posted : Saturday, December 22, 2018 4:17:05 PM(UTC)
Hi HL,
My friend just upgraded to v2 and he got the same error message! I hope you let user use the v1.5 until this is corrected!
User: Phuong Ho
#9 Posted : Saturday, December 22, 2018 4:18:35 PM(UTC)
delete songbook.db . I used to have same issues and Anh 2 told me to do so and that seemed to fix my issues.
User: Donvy
#10 Posted : Monday, December 24, 2018 1:13:58 AM(UTC)
Cát Bụi nói:

error từ firewall của các software anti virus như Norton của DV. Chưa fix được.
Ai nhanh hon
Users browsing this topic
Guest (3)
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice