Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: huyn69
#1 Posted : Saturday, December 01, 2018 4:11:17 PM(UTC)
TKaraoke 2 shows less songs than TKaraoke 1. It finds almost 10,000 less songs.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, December 01, 2018 4:14:22 PM(UTC)
Originally Posted by: huyn69 Go to Quoted Post
TKaraoke 2 shows less songs than TKaraoke 1. It finds almost 10,000 less songs.


10000 songs less than 2.0.008 or 10000 less than 1.5.x?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#3 Posted : Monday, December 03, 2018 5:21:41 PM(UTC)
Uninstalled the older version.
Try to install 2.0.10 => nothing happen. [confused]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#4 Posted : Monday, December 03, 2018 5:25:19 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Uninstalled the older version.
Try to install 2.0.10 => nothing happen. [confused]


Do you have a 32-bit computer? v2 requires a 64-bit computer.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#5 Posted : Monday, December 03, 2018 5:30:26 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Do you have a 32-bit computer? v2 requires a 64-bit computer.


Thời buổi này kiếm đâu ra cái computer 32-bit hả ông?
Bấm vô cái application to install, cái circle nó chạy lòng dzòng chổ cái mouse pointer rồi nothing happen.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#6 Posted : Monday, December 03, 2018 5:57:51 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thời buổi này kiếm đâu ra cái computer 32-bit hả ông?
Bấm vô cái application to install, cái circle nó chạy lòng dzòng chổ cái mouse pointer rồi nothing happen.


Re-download the file again?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: huyn69
#7 Posted : Wednesday, June 12, 2019 4:58:29 PM(UTC)
Bump
User: Hai Lúa
#8 Posted : Wednesday, June 12, 2019 7:39:33 PM(UTC)
Originally Posted by: huyn69 Go to Quoted Post
Bump


10000 songs less than 2.0.008 or 10000 less than 1.5.x?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice