Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: JohnP
#1 Posted : Wednesday, November 21, 2018 5:39:53 PM(UTC)
TKpro ver2 008. Auto Fade-in Audio When start new song or switching Audio Track? These options unchecked in audio menu. CB Can you take a look?
Thanks in advance.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Wednesday, November 21, 2018 9:44:32 PM(UTC)
Originally Posted by: JohnP Go to Quoted Post
TKpro ver2 008. Auto Fade-in Audio When start new song or switching Audio Track? These options unchecked in audio menu. CB Can you take a look?
Thanks in advance.


You want them checked or unchecked?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: JohnP
#3 Posted : Wednesday, November 21, 2018 11:13:06 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
You want them checked or unchecked?


I do not want fade-in at all. But doesn't matter checked or unchecked them in my menu, audio still fade-in.

User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, November 24, 2018 8:36:36 PM(UTC)
Bug confirmed, will be fixed in next build.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: JohnP
#5 Posted : Sunday, November 25, 2018 9:55:41 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Bug confirmed, will be fixed in next build.


Thank you.
User: Hai Lúa
#6 Posted : Saturday, December 01, 2018 8:21:43 AM(UTC)
Fixed in build 10.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice