Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, November 17, 2018 11:27:29 PM(UTC)
Có khá nhiều người hỏi về mấy bài karaoke nhạc Anh. Trong mp3g collection thì có khá nhiều tuy nhiên mấy bài này chỉ có 1 audio track (karaoke track) nên không thích collect nhưng nghĩ lại "có còn hơn không" nên đang render mấy bài mp3g này ra mkv.

Trong collection của mình có khoảng 60000 bài mp3g nhạc Anh nhưng sau khi remove duplicate, xuống còn 31000 bài. Lại chạy duplicate detection against mấy bài đã có video trong TKaraokeUSB collection, cuối cùng final lại còn khoảng 30000 bài.

Có ai có interest tới mấy bài này không? Here is a sample file, rendered to 1080p@h265: http://f.tkaraoke.com/hl/dearmamah265.mkv

Edited by user Sunday, November 18, 2018 10:09:49 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Huyen Dieu
#2 Posted : Sunday, November 18, 2018 12:41:25 AM(UTC)
cho HD xin với
User: newave
#3 Posted : Sunday, November 18, 2018 12:25:07 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Có khá nhiều người hỏi về mấy bài karaoke nhạc Anh. Trong mp3g collection thì có khá nhiều tuy nhiên mấy bài này chỉ có 1 audio track (karaoke track) nên không thích collect nhưng nghĩ lại "có còn hơn không" nên đang render mấy bài mp3g này ra mkv.

Trong collection của mình có khoảng 60000 bài mp3g nhạc Anh nhưng sau khi remove duplicate, xuống còn 31000 bài. Lại chạy duplicate detection against mấy bài đã có video trong TKaraokeUSB collection, cuối cùng final lại còn khoảng 30000 bài.

Có ai có interest tới mấy bài này không? Here is a sample file, rendered to 1080p@h265: http://f.tkaraoke.com/hl/dearmamah265.mkv


2Lúa bỏ lên chổ nào vậy, cho xin link đi 2Lua .
User: to6cess
#4 Posted : Friday, November 23, 2018 6:31:23 AM(UTC)
Hello Anh Hai Lua,

I am interest tới mấy bài này.

Cam on.
User: babysm0ky
#5 Posted : Friday, November 23, 2018 10:57:49 AM(UTC)
intrested , thanks
User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, November 25, 2018 12:22:50 AM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
2Lúa bỏ lên chổ nào vậy, cho xin link đi 2Lua .


These will be released in TKA format by Christmas. You will need TKaraokePro2 or TKaraokeUSB to play them. About 30k songs will be released in large zip files. Links will be provided at release time.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: oxiscow
#7 Posted : Thursday, February 14, 2019 5:39:23 PM(UTC)
it has been 3 months, I do not see a download link.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice