Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Sunday, November 04, 2018 7:28:02 PM(UTC)
Lâu quá hông hát thấy nó lụt nghề cho nên mang ra quậy tiếp. Hay dở chi hông cần biết, chọc tức được mấy người hông hát là vui rồi. [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: hihi206
#2 Posted : Sunday, November 04, 2018 11:17:14 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Lâu quá hông hát thấy nó lụt nghề cho nên mang ra quậy tiếp. Hay dở chi hông cần biết, chọc tức được mấy người hông hát là vui rồi. [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]Vậy đóng góp nhiều vô anh Ba ơi, biết đâu thành ca sĩ lớn đó ! [laugh] [bong 21] [vo tay]

User: ISAYGLD
#3 Posted : Monday, November 05, 2018 8:46:45 AM(UTC)
Ô thì ra là hát để chọc tức.
Tức rồi làm gì trừ 3X?
Yêu cầu 3x hát bài "Giã Từ - Ban Vi"
[lol] [lol] [lol]
User: Ba Chéo
#4 Posted : Monday, November 05, 2018 8:54:48 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Ô thì ra là hát để chọc tức.
Tức rồi làm gì trừ 3X?
Yêu cầu 3x hát bài "Giã Từ - Ban Vi"
[lol] [lol] [lol]


Không bao giờ "Giã Từ". Chỉ đi lòng vòng rồi tiếp tục "Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông Đồ già" [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#5 Posted : Monday, November 05, 2018 5:33:11 PM(UTC)
Giọng Bén như dao lam thế lày mà lụt gì ta !?[cuoi 2] [cuoi 2]
User: kennyt
#6 Posted : Wednesday, November 07, 2018 10:45:14 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
Giọng Bén như dao lam thế lày mà lụt gì ta !?[cuoi 2] [cuoi 2]Giọng ổng bén lắm, đâu dễ lụt nhưng ổng lụt cái khác tại vì mê ca hát quát nên ít sử dụng [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
User: bostonfx
#7 Posted : Friday, November 09, 2018 5:16:07 AM(UTC)
Ướt át như vầy mà mang ra chọc tức thì tội nghiệp cho hàng xóm Tkaraoke lắm nha anh, tuyệt lắm bro.
User: kennyt
#8 Posted : Friday, November 09, 2018 6:45:12 AM(UTC)
Originally Posted by: bostonfx Go to Quoted Post
Ướt át như vầy mà mang ra chọc tức thì tội nghiệp cho hàng xóm Tkaraoke lắm nha anh, tuyệt lắm bro.


Lần đầu tiên có nguời khen giọng ca Ba Chéo "ướt át"...chắc giống Đông Phương Thất Bại [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
User: ISAYGLD
#9 Posted : Friday, November 09, 2018 10:10:37 AM(UTC)
[lol] [lol] [lol]
Hoan hô anh 3 được fan Kennyt chiếu cố.
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
User: kennyt
#10 Posted : Friday, November 09, 2018 1:30:38 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
[lol] [lol] [lol]
Hoan hô anh 3 được fan Kennyt chiếu cố.
[cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]


Lâu lâu chọc ổng chơi chút thôi chớ tui đâu dám chiếu cố ổng. Ổng võ công thâm hậu lắm ra chiêu ướt át vô cùng [cuoi 2] [cuoi 2] [cuoi 2]
Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice