Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Monday, October 08, 2018 6:47:42 PM(UTC)
Một đêm tiêu thụ quá nhiều cồn của Tây nên hát loạn xị. Có gì chơi đó cho quên cuộc đời. Dzui là chính. Dzô!!! Dzô!! [cung ly] [cung ly]

Edited by user Monday, October 08, 2018 6:50:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: KDDo
#2 Posted : Monday, October 08, 2018 7:02:31 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Một đêm tiêu thụ quá nhiều cồn của Tây nên hát loạn xị. Có gì chơi đó cho quên cuộc đời. Dzui là chính. Dzô!!! Dzô!! [cung ly] [cung ly][vo tay] [vo tay]
... u
User: hihi206
#3 Posted : Monday, October 08, 2018 9:59:34 PM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Một đêm tiêu thụ quá nhiều cồn của Tây nên hát loạn xị. Có gì chơi đó cho quên cuộc đời. Dzui là chính. Dzô!!! Dzô!! [cung ly] [cung ly]Rượu bia hát hả anh Ba [laugh] ? Dzô tiếp a Ba ơi ! [cung ch] [dj]

User: kennyt
#4 Posted : Tuesday, October 09, 2018 5:40:16 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Một đêm tiêu thụ quá nhiều cồn của Tây nên hát loạn xị. Có gì chơi đó cho quên cuộc đời. Dzui là chính. Dzô!!! Dzô!! [cung ly] [cung ly]
Quá đã....Ba Chéo biết nói gì đây vì rượu nói hết rồi [cuoi 2]
User: Ba Chéo
#5 Posted : Tuesday, October 09, 2018 5:42:44 AM(UTC)
Originally Posted by: hihi206 Go to Quoted Post
Rượu bia hát hả anh Ba [laugh] ? Dzô tiếp a Ba ơi ! [cung ch] [dj]Rượu bia chút chút cho đời lên hương.
Cộng thêm tiếng hát cung đàn thấy lòng còn có những nụ cười.

[band 2] [dj] [dance] [hat kara]

Edited by user Tuesday, October 09, 2018 6:17:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Tommy Tèo
#6 Posted : Wednesday, October 10, 2018 3:07:26 AM(UTC)
A đề pa lực quá hết hồn luôn, KKK
User: Ba Chéo
#7 Posted : Wednesday, October 10, 2018 7:09:48 AM(UTC)
Originally Posted by: Tommy Tèo Go to Quoted Post
A đề pa lực quá hết hồn luôn, KKK


Xỉn quá nên nó sinh ra vậy . [hahaha] [hahaha] [hahaha]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: ISAYGLD
#8 Posted : Wednesday, October 10, 2018 8:38:49 AM(UTC)
Không biết nói gì luôn chứ biết nói gì đây...
[lol] [lol] [lol]
User: Ba Chéo
#9 Posted : Wednesday, October 10, 2018 10:41:33 AM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Không biết nói gì luôn chứ biết nói gì đây...
[lol] [lol] [lol]


Rên thôi hả ISAYGLD ?? [cung ly] [cung ly] [cung ly]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice