Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: coolteky
#1 Posted : Thursday, October 04, 2018 11:03:36 AM(UTC)
Hi,
Is there a option to select pick up instead of shipping during the checkout process?
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, October 04, 2018 11:22:19 AM(UTC)
Originally Posted by: coolteky Go to Quoted Post
Hi,
Is there a option to select pick up instead of shipping during the checkout process?


There is no such option in the shopping Cart but we can arrange it so that you can get a coupon for free shipping.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice