Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:03:45 PM(UTC)
Làm sao để tách riêng một DVD ra từng chapter sử dụng SmartRipper
Guide initially written/translated by newbie_y2k.
Xem phim hướng dẫn ở đây.


Trước khi bạn bắt đầu tải xuống SmartRipper ở đây, nên chắc chắn rằng bạn có 6-9 GB khoãng trống tại đĩa cứng của bạn.
SmartRipper Download Link hoặc ở đây

Step 1 (Bước 1)
UserPostedImage
With the DVD already in the drive start SmartRipper and wait some seconds (screen above) for the program to unlock your drive. If a window pops up said "No ASPI-Adapter available", Just click OK.
Bỏ đỉa DVD vô máy và khởi động SmartRipper, nhớ đợi vài giây để chương trình mở khóa máy DVD. Nếu có cái cửa sổ hiện lên bảo "No ASPI-Adapter available", thì chỉ cần nhấn chổ OK.

Step 2 (Bước 2)
UserPostedImage
Now select the icon highlighted to select the target directory where the files will be stored. Select the directory you want and click Save. Click on Stream Processing tab and click "none" button then click "all" button (This action is needed for some PC's)
Bây giờ nên nhấn vào cái nút có hình cái nút "Hồ Sơ" màu Vàng (chổ có ghi dấu Mũi Tên) dưới chử Target để chọn chổ chứa của mấy cái chapters mà bạn sẽ tách ra và nhấn vào nút "Save". Nhấn vào mãnh "Stream Processing" và nhấn nút "none" rồi nhấn luôn nút "all" (Hành động này rất cần thiết cho 1 vài máy PC).

Step 3 (Bước 3)
UserPostedImage
Now click Files and be sure that all the files are selected. If they are not click the small All button under the list.
Nhấn vào nút "Files" và kiễm soát rằng tất cả hồ sơ đều được chọn. Nếu không phải thì nên nhấn nút "All" phía dưới của danh sách.

Step 4 (Bước 4)
UserPostedImage
Click on Settings and be sure everything is like shown here. Now click on Movie.
Xin nhấn nút "Setting" và kiểm chứng lại mọi thứ đều phải giống như hình trên. Bây giờ nhấn vào nút "Movie"

Step 5 (Bước 5)
UserPostedImage
Also make sure the settings are the same as in this picture. Click OK.
Bạn cũng phải kiểm chứng lại sự thiết đặt này phải giống như hình trên. Nhấn vào nút "OK".

Step 6 (Bước 6)
UserPostedImage
Finally click Start to start the ripping process.
Sau cùng thì nhấn vào nút "Start" để bắt đầu việc tách rời các dử kiện trong DVD.

Step 7 (Bước 7)
UserPostedImage
It should look like this. The Rip-Process should take from 15 minutes to 1 hour. Well done!
Nó sẽ trông giống như trên. Quá trình này kéo dài từ 15 phút cho đến 1 giờ. Tùy theo máy nhanh hay chậm.

Edited by moderator Sunday, August 31, 2014 7:18:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: con coc
#2 Posted : Monday, October 22, 2012 10:17:17 AM(UTC)
Xin hoi o Step 4 thi VOB File Access chi check mark "auto", con o Step 5 sau khi lick on Movie thi check mark "aspi"?
Cam on cac ban.
User: Hai Lúa
#3 Posted : Monday, October 22, 2012 11:09:22 AM(UTC)
Đây là typo. Bạn cứ chọn "auto", không chọn aspi.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: con coc
#4 Posted : Monday, October 22, 2012 1:47:11 PM(UTC)
Cam on ban Hai Lua.
Toi moi gap mot van de xin cac ban chi giup.
Toi da lam theo cach setup huong dan cua Hai Lua va lam duoc 2 DVD rat la OK (DVD co bao nhieu bai thi o/p ra bay nhieu bai).
Den khi toi dang lam mot DVD khac gom co 18 bai, nhung o/p chi co lai co cac files VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4,VTS_01_5. Moi files nhu vay gom co 2, hoac 3 hoac 4 bai. Toi da lam di lam lai nhieu lan, restart computer luon ma van nhu vay.

Xin hoi co cach nao lam de co 18 VOB. files khong?
Thanh that cam on cac ban.
Con Coc
User: CaliMoon
#5 Posted : Saturday, November 10, 2012 2:21:03 PM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Cam on ban Hai Lua.
Toi moi gap mot van de xin cac ban chi giup.
Toi da lam theo cach setup huong dan cua Hai Lua va lam duoc 2 DVD rat la OK (DVD co bao nhieu bai thi o/p ra bay nhieu bai).
Den khi toi dang lam mot DVD khac gom co 18 bai, nhung o/p chi co lai co cac files VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4,VTS_01_5. Moi files nhu vay gom co 2, hoac 3 hoac 4 bai. Toi da lam di lam lai nhieu lan, restart computer luon ma van nhu vay.

Xin hoi co cach nao lam de co 18 VOB. files khong?
Thanh that cam on cac ban.
Con Coc


MOON CŨNG CÓ VẤN ĐỀ NHƯ VẬY!!! XIN GIÚP DÙM!!! CẢM ƠN NHIỀU[bong 21]
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: Nu_B
#6 Posted : Saturday, November 10, 2012 3:33:59 PM(UTC)
Originally Posted by: CaliMoon Go to Quoted Post
MOON CŨNG CÓ VẤN ĐỀ NHƯ VẬY!!! XIN GIÚP DÙM!!! CẢM ƠN NHIỀU[bong 21]

Nếu nhớ không lầm thì lâu lâu có 1 vài dĩa "Lạ", nó không chứa tất cả các bài trong 1 file mà nó chứa trong nhiều file.
[laugh]
Nếu gặp trường hợp đó thì cứ việc rip từng file cho đến khi hết thì sẽ đủ tất cả
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: CaliMoon
#7 Posted : Saturday, November 10, 2012 5:19:57 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Nếu nhớ không lầm thì lâu lâu có 1 vài dĩa "Lạ", nó không chứa tất cả các bài trong 1 file mà nó chứa trong nhiều file.
[laugh]
Nếu gặp trường hợp đó thì cứ việc rip từng file cho đến khi hết thì sẽ đủ tất cả

thanks anh NuB. Để Moon thử xem!!![laugh]
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: CaliMoon
#8 Posted : Saturday, November 10, 2012 5:47:48 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Nếu nhớ không lầm thì lâu lâu có 1 vài dĩa "Lạ", nó không chứa tất cả các bài trong 1 file mà nó chứa trong nhiều file.
[laugh]
Nếu gặp trường hợp đó thì cứ việc rip từng file cho đến khi hết thì sẽ đủ tất cả

THANKS ANH NUB NHIỀU, RIP TỪNG FILE THÌ OKIE! ĐƯỢC HẾT HIHI!![cool] [bong 21] [bong 21] [bong 21]
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: andy82
#9 Posted : Sunday, November 11, 2012 8:37:54 AM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Cam on ban Hai Lua.
Toi moi gap mot van de xin cac ban chi giup.
Toi da lam theo cach setup huong dan cua Hai Lua va lam duoc 2 DVD rat la OK (DVD co bao nhieu bai thi o/p ra bay nhieu bai).
Den khi toi dang lam mot DVD khac gom co 18 bai, nhung o/p chi co lai co cac files VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4,VTS_01_5. Moi files nhu vay gom co 2, hoac 3 hoac 4 bai. Toi da lam di lam lai nhieu lan, restart computer luon ma van nhu vay.

Xin hoi co cach nao lam de co 18 VOB. files khong?
Thanh that cam on cac ban.
Con Coc

[lol]
1 DVD có thể có 1 hay nhiều title:
Hãy đọc lại DVD-structur đã để hiểu rõ hơn: VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4,VTS_01_5... là các files của title 1, VTS_02_0, VTS_02_1... là của title 2 (nếu có), VTS_03_0, VTS_03_1... là của title 3(nếu có), ... Trong 1 đĩa video như của Thúy Nga chẳng hạn, họ có thê để "quảng cáo" ở title 1, "video clip" ở title 2, "sau hội trường" ở title 3...(thứ tự không quan trọng !!! tùy theo nhà sản xuất !!!) Mỗi 1 title có thể có 1 hay nhiều chapter, thí dụ 1 DVD_Karaoke họ thường chỉ làm 1 title, mỗi title có 20 chapter (tương đương 20 bài). Tóm lại trong DVD ta có thể gọi title là 1 film (và 1 phim có thể chỉ 1 tập, hay nhiều tập = chapter !)
[laugh]
1 title có các files = 1 GB, không liên quan đến các songs:
VTS_01_0, VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4,VTS_01_5 không có dính gì đến các chapter (sự chia ra chapter = 1 song, nằm ở trong file VTS_01.IFO). VTS_01_0 (nếu có) là phần menu của title 1, title 1 bắt đầu từ các file VTS_01_1, VTS_01_2 ... trở đi, mỗi file là 1 GB. Thí dụ DVD9 (có thể tới hơn 8GB) với 1 title sẽ có các file VTS_01_1, ....VTS_01_7... tất cả là 1 GB, cái cuối cùng (đuôi 7, 8 hay 9 ???) là phần dư còn lại < 1GB. Khi nén xuống DVD5 (4,37 GB) thì title1 sẽ coa các files VTS_01_1, VTS_01_2, VTS_01_3, VTS_01_4 (tất cả 1 GB) và VTS_01_5 (< 1GB).
[love]
Chia DVD-Karaoke ra thành từng bài = chia thành từng chapter!
Information về chapter nằm ở file IFO, cho nên ta không thể biết qua explore được.
Với SmartRipper: Giả sử các bài hát (songs) nằm trong title 1 thì chọn angle1, nằm ở title2 thì chon angle2...
By settings: phải check chia DVD by chapter !
[cuoi 2]
cho nên trong cái image step5 phải check là every chapter (by key và file). Còn cái access VOB-file theo tôi nên chọn auto

Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post


[di tam]
Nếu DVD là image (file ISO...) thì phải mount thành DVD ảo (với UltraISO, PowerISO, ...) rồi mới start SmartRipper:
Nhiều khi bạn download DVD ở dạng ISO, thay rằng phải burn ra disk, ta dùng UltraISO, PowerISO,... mount cái Image đó thành disc ảo, sau đó mới chạy SmartRipper. SmartRipper nhận ra cái virtual-disc này giống như mottj cái DVD thật, chạy còn nhanh hơn (vì đọc HD nhanh hơn đọc disc-driver) và ít bị lỗi hơn.

Edited by user Sunday, November 11, 2012 9:19:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: datduong74
#10 Posted : Thursday, December 11, 2014 3:59:53 PM(UTC)
Neu ban nao co cai link de download UltraISO hay PowerISO thi cho minh xin nha.
Cam on nhieu lam!!!
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice