Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cpzaznboyz
#1 Posted : Sunday, April 18, 2010 8:13:13 AM(UTC)
I'm currently experiencing an error message occurred when update in Tkaraoke Software under Tools - Update lyric using online database - Full Update.
the massage appear below:


UserPostedImage

Thanks for your assist,
Tamng2002

Edited by user Sunday, April 18, 2010 8:16:39 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: thanchetmy
#2 Posted : Monday, April 19, 2010 2:47:58 PM(UTC)
hey, i eventually get this same error while updating, please help
Đời chẳng có chi gọi là không vui vẻ, đời chả có gì đáng làm ta chạnh lòng
User: Hai Lúa
#3 Posted : Monday, April 19, 2010 6:05:02 PM(UTC)
Version 1.4.0.084 will fix this problem. This version will be released in a few days.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#4 Posted : Friday, April 30, 2010 7:44:15 PM(UTC)
Version 1.4.0.084 has been released.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice