Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NguyenVu3
#1 Posted : Thursday, March 22, 2018 5:31:02 AM(UTC)
Nhờ admin xóa những bài này
1. Thương Về Miền Trung - của Duy Khánh, không biết ai tạo mới của Châu Kỳ
http://lyric.tkaraoke.com/45106/thuong_ve_mien_trung.html
2. Thư Về Xóm Nhỏ - chỉ có một câu, mình đã bổ sung cả bài
http://lyric.tkaraoke.com/35536/thu_ve_xom_nho.html
3. Ai Đi Ngoài Sương Gió? - Bài này là Lá Rụng Ven Sông của Hoàng Nguyên mà?
http://lyric.tkaraoke.com/19762/ai_di_ngoai_suong_gio.html
User: Cát Bụi
#2 Posted : Saturday, March 24, 2018 7:07:42 PM(UTC)
Originally Posted by: NguyenVu3 Go to Quoted Post
Nhờ admin xóa những bài này
1. Thương Về Miền Trung - của Duy Khánh, không biết ai tạo mới của Châu Kỳ
http://lyric.tkaraoke.com/45106/thuong_ve_mien_trung.html
2. Thư Về Xóm Nhỏ - chỉ có một câu, mình đã bổ sung cả bài
http://lyric.tkaraoke.com/35536/thu_ve_xom_nho.html
3. Ai Đi Ngoài Sương Gió? - Bài này là Lá Rụng Ven Sông của Hoàng Nguyên mà?
http://lyric.tkaraoke.com/19762/ai_di_ngoai_suong_gio.htmlCảm ơn bạn NguyenVu
User: NguyenVu3
#3 Posted : Thursday, November 15, 2018 10:51:58 PM(UTC)
Bài Chiều Trên Phố Buồn tác giả là Dzoãn Bình. Trên trang để Vũ Linh sai.

Nhắc thêm có có 1 số tài khoản phá hoại tạo bài hát mới nhưng toàn là bài có rồi, chỉ thêm số 1 ở sau. Ví dụ "Đoạn Buồn Đêm Mưa 1", "Rừng Lá Thấp 1"... Admin xem ở trang bài hát mới đăng sẽ thấy.
User: Cát Bụi
#4 Posted : Friday, November 16, 2018 8:15:34 AM(UTC)
Originally Posted by: NguyenVu3 Go to Quoted Post
Bài Chiều Trên Phố Buồn tác giả là Dzoãn Bình. Trên trang để Vũ Linh sai.

Nhắc thêm có có 1 số tài khoản phá hoại tạo bài hát mới nhưng toàn là bài có rồi, chỉ thêm số 1 ở sau. Ví dụ "Đoạn Buồn Đêm Mưa 1", "Rừng Lá Thấp 1"... Admin xem ở trang bài hát mới đăng sẽ thấy.


Đã sửa, cảm ơn bạn
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice