Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

22 Pages«<1819202122>
Options
Go to last post Go to first unread
User: tyfnmax
#191 Posted : Sunday, December 15, 2019 2:26:59 AM(UTC)
Các bác cho hỏi cách đấu effect ngoài và setup để dùng effect ngoài thế nào.
Mình đấu theo một bác hướng dẫn cổng ra Aux vào input Effect rời rồi Output Effect rời vào 2 line ( đang vào cổng 7,8) mà không thấy xi nhê gì. Đấu thế đúng không và đấu xong phải setup thế nào để dùng được effect ròi vậy các bác.
User: Lạc_Quan
#192 Posted : Monday, December 16, 2019 5:36:49 PM(UTC)
Originally Posted by: tyfnmax Go to Quoted Post
Các bác cho hỏi cách đấu effect ngoài và setup để dùng effect ngoài thế nào.
Mình đấu theo một bác hướng dẫn cổng ra Aux vào input Effect rời rồi Output Effect rời vào 2 line ( đang vào cổng 7,8) mà không thấy xi nhê gì. Đấu thế đúng không và đấu xong phải setup thế nào để dùng được effect ròi vậy các bác.


Nếu dùng XR12.
Step 01: Vô I/O, click vào Aux Output, coi là Bus1 route ra Aux1, Bus2 route ra Aux2.

Step 02: Có 2 cách để cho microphone channel không phát ra Main LR mixer. Một là set mic channel output Fader -00 dB. ở Main LR mixer, Hai là click vào mic channel rồi click vào Main tab ở trên cao, ở trong Main tab này là nơi lựa chọn cho mic channel ra Main LR hay không. Cái ô LR nằm ở dưới Main Stereo là để chọn cho ra Main LR hay không cho ra Main LR.

Step 03: Click vào Bus1 sẽ đưa bạn vào Bus1 mixer và không còn ở bên Main LR mixer nữa. Ở trong Bus1 mixer, bạn sẽ chỉnh micrphone output Fader cho tiếng hát vào Bus1 mixer và điều chỉnh Bus1 output volume để phát ra Aux1.

Lưu ý: Ở trong Bus1 mixer, nếu bạn không dùng XR12 FX thì chỉnh các FX output Fader ở -00 dB. Ở trong Bus1 mixer cũng không cho tiếng nhạc vào Bus1 mixer mà chỉ tiếng hát mà thôi. Cổng 7 và 8 cũng không cho vào Bus1 mixer.

Nếu bạn muốn kết nối Bus1 mixer với Bus2 mixer để trở thành Bus1 là stereo L và Bus2 là stereo R, Trong lúc đang ở trong Bus1 mixer, click vào Bus1 ở Bus1 main output volume channel strip, click vào channel ở trên cao tay trái, click vào ô L Stereo Link.

Step 04: Kế nối Từ Aux1 ==> FX rời L, Aux2 ==> FX rời R. Từ FX rời L ==> XR12 cổng 7, FX rời R ==> XR12 cổng 8

Step 05: Click vào Main LR mixer để xác nhận là bạn ở Main LR mixer chứ không phải ở nơi khác.

Step 06: Click vào cổng 7, click vào main tab ở trên cao, cái ô LR Main Stereo phải nổi mầu Đỏ để cổng 7 sẽ phát ra Main LR mixer. Ở step 02 cổng microphone thì phải tắt đi và chỉnh ở Bus1 để cho tiếng phải đi vào Bus1 mixer.

Từ cổng micphone ==> Bus1 mixer ==> route ra Aux1 ==> FX rời input, từ FX rời output ==> vào XR12 cổng 7.

Điều chỉnh Bus1 mixer output volume ==> FX rời.
Điều chỉnh cổng 7 và 8 output Fader ==> Main LR mixer

Cổng Microphone: Main Output tăt
Cổng 7 và 8: Main Output mở

Edited by user Monday, December 16, 2019 5:39:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Tiennhotony
#193 Posted : Monday, December 16, 2019 7:18:44 PM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Nếu dùng XR12.
Step 01: Vô I/O, click vào Aux Output, coi là Bus1 route ra Aux1, Bus2 route ra Aux2.

Step 02: Có 2 cách để cho microphone channel không phát ra Main LR mixer. Một là set mic channel output Fader -00 dB. ở Main LR mixer, Hai là click vào mic channel rồi click vào Main tab ở trên cao, ở trong Main tab này là nơi lựa chọn cho mic channel ra Main LR hay không. Cái ô LR nằm ở dưới Main Stereo là để chọn cho ra Main LR hay không cho ra Main LR.

Step 03: Click vào Bus1 sẽ đưa bạn vào Bus1 mixer và không còn ở bên Main LR mixer nữa. Ở trong Bus1 mixer, bạn sẽ chỉnh micrphone output Fader cho tiếng hát vào Bus1 mixer và điều chỉnh Bus1 output volume để phát ra Aux1.

Lưu ý: Ở trong Bus1 mixer, nếu bạn không dùng XR12 FX thì chỉnh các FX output Fader ở -00 dB. Ở trong Bus1 mixer cũng không cho tiếng nhạc vào Bus1 mixer mà chỉ tiếng hát mà thôi. Cổng 7 và 8 cũng không cho vào Bus1 mixer.

Nếu bạn muốn kết nối Bus1 mixer với Bus2 mixer để trở thành Bus1 là stereo L và Bus2 là stereo R, Trong lúc đang ở trong Bus1 mixer, click vào Bus1 ở Bus1 main output volume channel strip, click vào channel ở trên cao tay trái, click vào ô L Stereo Link.

Step 04: Kế nối Từ Aux1 ==> FX rời L, Aux2 ==> FX rời R. Từ FX rời L ==> XR12 cổng 7, FX rời R ==> XR12 cổng 8

Step 05: Click vào Main LR mixer để xác nhận là bạn ở Main LR mixer chứ không phải ở nơi khác.

Step 06: Click vào cổng 7, click vào main tab ở trên cao, cái ô LR Main Stereo phải nổi mầu Đỏ để cổng 7 sẽ phát ra Main LR mixer. Ở step 02 cổng microphone thì phải tắt đi và chỉnh ở Bus1 để cho tiếng phải đi vào Bus1 mixer.

Từ cổng micphone ==> Bus1 mixer ==> route ra Aux1 ==> FX rời input, từ FX rời output ==> vào XR12 cổng 7.

Điều chỉnh Bus1 mixer output volume ==> FX rời.
Điều chỉnh cổng 7 và 8 output Fader ==> Main LR mixer

Cổng Microphone: Main Output tăt
Cổng 7 và 8: Main Output mở


Bác chỉ tận tình quá. Nhưng nếu không cho Mic ra main L/R thì tiếng hát chỉ còn 100% wet signal return from external effect có thể tiếng sẽ o hay lắm
Thân
Xair12 mixer
SRX12 with sub
SM58, Beta58A
User: Lạc_Quan
#194 Posted : Monday, December 16, 2019 9:19:39 PM(UTC)
Originally Posted by: Tiennhotony Go to Quoted Post
Bác chỉ tận tình quá. Nhưng nếu không cho Mic ra main L/R thì tiếng hát chỉ còn 100% wet signal return from external effect có thể tiếng sẽ o hay lắm
Thân


Hìhìhì,
Mình chỉ 1 đường để XR user hiểu signal đi từ XR Bus ==>Aux==>external FX==>vào lại XR input channel, chứ chỉ nhiều đường user sẽ bị tẩu hoả [laugh]

Sau đó mới chỉ turn ON mic channel Main output để cân bằng mic channel tiếng hát không có FX và channel tiếng hát có FX.
Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: Tiennhotony
#195 Posted : Monday, December 16, 2019 10:39:53 PM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Hìhìhì,
Mình chỉ 1 đường để XR user hiểu signal đi từ XR Bus ==>Aux==>external FX==>vào lại XR input channel, chứ chỉ nhiều đường user sẽ bị tẩu hoả [laugh]

Sau đó mới chỉ turn ON mic channel Main output để cân bằng mic channel tiếng hát không có FX và channel tiếng hát có FX.


You’re still number one. Quá chi ly luôn bác.
Xair12 mixer
SRX12 with sub
SM58, Beta58A
User: tyfnmax
#196 Posted : Tuesday, December 17, 2019 12:50:33 PM(UTC)
Originally Posted by: Lạc_Quan Go to Quoted Post
Nếu dùng XR12.
Step 01: Vô I/O, click vào Aux Output, coi là Bus1 route ra Aux1, Bus2 route ra Aux2.

Step 02: Có 2 cách để cho microphone channel không phát ra Main LR mixer. Một là set mic channel output Fader -00 dB. ở Main LR mixer, Hai là click vào mic channel rồi click vào Main tab ở trên cao, ở trong Main tab này là nơi lựa chọn cho mic channel ra Main LR hay không. Cái ô LR nằm ở dưới Main Stereo là để chọn cho ra Main LR hay không cho ra Main LR.

Step 03: Click vào Bus1 sẽ đưa bạn vào Bus1 mixer và không còn ở bên Main LR mixer nữa. Ở trong Bus1 mixer, bạn sẽ chỉnh micrphone output Fader cho tiếng hát vào Bus1 mixer và điều chỉnh Bus1 output volume để phát ra Aux1.

Lưu ý: Ở trong Bus1 mixer, nếu bạn không dùng XR12 FX thì chỉnh các FX output Fader ở -00 dB. Ở trong Bus1 mixer cũng không cho tiếng nhạc vào Bus1 mixer mà chỉ tiếng hát mà thôi. Cổng 7 và 8 cũng không cho vào Bus1 mixer.

Nếu bạn muốn kết nối Bus1 mixer với Bus2 mixer để trở thành Bus1 là stereo L và Bus2 là stereo R, Trong lúc đang ở trong Bus1 mixer, click vào Bus1 ở Bus1 main output volume channel strip, click vào channel ở trên cao tay trái, click vào ô L Stereo Link.

Step 04: Kế nối Từ Aux1 ==> FX rời L, Aux2 ==> FX rời R. Từ FX rời L ==> XR12 cổng 7, FX rời R ==> XR12 cổng 8

Step 05: Click vào Main LR mixer để xác nhận là bạn ở Main LR mixer chứ không phải ở nơi khác.

Step 06: Click vào cổng 7, click vào main tab ở trên cao, cái ô LR Main Stereo phải nổi mầu Đỏ để cổng 7 sẽ phát ra Main LR mixer. Ở step 02 cổng microphone thì phải tắt đi và chỉnh ở Bus1 để cho tiếng phải đi vào Bus1 mixer.

Từ cổng micphone ==> Bus1 mixer ==> route ra Aux1 ==> FX rời input, từ FX rời output ==> vào XR12 cổng 7.

Điều chỉnh Bus1 mixer output volume ==> FX rời.
Điều chỉnh cổng 7 và 8 output Fader ==> Main LR mixer

Cổng Microphone: Main Output tăt
Cổng 7 và 8: Main Output mở

Bác chỉ dẫn chu đáo quá. Nhưng như thế những người mới như mình mới làm được. Mình đã làm theo OK. Chân thành cảm ơn bác nhiều.
User: tieulam
#197 Posted : Friday, January 10, 2020 8:12:04 AM(UTC)
Cho mình hõi làm sao đễ chĩnh micro Shure58A cho bớt tiếng vang cũa XR12 mixer? Adjust micro EQ or FX?
FX mình đang xài
FX1 Vintage Room
FX2 Plate Reverb
FX3 Stereo Delay
Xin ACE cho chút ý kiến . Cám ơn nhiều
User: Lạc_Quan
#198 Posted : Friday, January 10, 2020 6:32:04 PM(UTC)
Originally Posted by: tieulam Go to Quoted Post
Cho mình hõi làm sao đễ chĩnh micro Shure58A cho bớt tiếng vang cũa XR12 mixer? Adjust micro EQ or FX?
FX mình đang xài
FX1 Vintage Room
FX2 Plate Reverb
FX3 Stereo Delay
Xin ACE cho chút ý kiến . Cám ơn nhiều


Hi TiếuLâm,
EQ không có tiếng vang. EQ dùng để chỉnh sửa giọng hát phát ra làn sóng(FreQuencies) nó trong hay đục.
EQ chia ra 1 Low Cut và 4 làn sóng LOW, LoMid, HiMid, và High.

Low Cut: Dùng Low Cut để cắt ở phần Low từ 80-120 Hz tùy vào giọng của mỗi người.

Trong 4 phần EQ LOW, LoMid, HiMid, và High. Mỗi phần có Gain, FreQ, và Qual
Gain: Là volume của từng số +15.0 dB. -15.0 dB. Flat level là 0.00 dB. Bạn có thể tăng hay cắt ở từng số đó.
FreQ: Bạn có thể di chuyển điểm cao của làn sóng(Frequencies) ở nơi mà làm cho giọng của bạn nghe như ý bạn thích.
Qual: Dùng để mở rông làn sóng(Frequencies) hay thu hẹp lại. Mở rông làn sóng ra cao nhất là 0.3 và thu hẹp nhỏ lại là 10.

Ở trong 4 phần Low, LoMid, HiMid, và High. Ở phần nào bạn cần để nâng cao giọng hát thì bạn tăng lên trên phần flat, còn phần nào bạn không thích thì bạn đưa xuống dưới phần flat là cắt nó đi.

FX: Sẽ giúp cho tiếng vang. Nếu bị tiếng vang nhiều thì dùng 1 FX hay giảm bớt các FX Output Fader volume.

Bạn nên chỉnh từng FX một bằng cách mute 4 FX rồi mở lên 1 FX và chỉnh cái FX đó, sau khi chỉnh xong thì bạn mute cái FX đó rồi mở cái FX kế tiếp và điều chỉnh.
Sau khi chỉnh 4 FX xong thì bạn mở lên 4 FX lên. Và câm bằng 4 FX nghe cho nó phù hợp.

Cân Bằng(Balance): <<== Tiếng vang nhiều hay ít là ở phần này.
Microphone Output Channel Fader: Là tiếng hát không có FX.
FX1 Output Fader: Tiếng hát có FX phát ra ở FX 1.
FX2 Output Fader: Tiếng hát có FX phát ra ở FX 2.
FX3 Output Fader: Tiếng hát có FX phát ra ở FX 3.
FX4 Output Fader: Tiếng hát có FX phát ra ở FX 4.

Bạn phải cân bằng 5 cái Output Faders.
Microphone Output Channel Fader lúc nào cũng phải cao hơn các FX Output Fader để giữ được tiếng hát more natual, các FX Output fader là phần phụ để giúp tiếng hát không bị cứng và khô. Nhiều FX sẽ làm cho giọng hát bị nhão.

Cộng thêm phần Comp(Compressor) và Gate sẽ giúp cho giọng hát mềm mại hay khô là do user(người hát) phải tập chỉnh sửa.

Còng giọng ngân là phải do chính bản thân người hát phải rèn luyện.

Và sau cùng là cân bằng Music Output Fader phối hợp với giọng hát.

Edited by user Friday, January 10, 2020 6:34:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mixer: Behringer XR16
Mixer: Roland VS-2480 CD
Mixer: Presonus StudioLive 16.4.2
Monitor Speaker: Roland Power Speaker DS90A
Headphone: PreSonus HD7
Microphone: Wireless mic Sennheiser eW100 G2(old mic), cable mic e835, condenser mic Shure KSM32
User: tieulam
#199 Posted : Friday, January 10, 2020 11:10:06 PM(UTC)
Cam on Lacquan nhieu. Để mình theo hướng dẫn làm theo xem sao
User: Tiennhotony
#200 Posted : Saturday, January 11, 2020 12:01:33 AM(UTC)
Originally Posted by: tieulam Go to Quoted Post
Cam on Lacquan nhieu. Để mình theo hướng dẫn làm theo xem sao


Give me your e-mail. Let me sent for your my Scene then you can compare what do you you need.
Xair12 mixer
SRX12 with sub
SM58, Beta58A
Users browsing this topic
Guest
22 Pages«<1819202122>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice