Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Lan Phương
#1 Posted : Tuesday, February 06, 2018 1:10:28 AM(UTC)
Bạn hãy dừng làm tổn thương người khác bởi những câu nói thiếu suy nghĩ của mình!
Tôi không thích cách bạn sống như cái rẻ rách. Thanks!
User: Ba Chéo
#2 Posted : Tuesday, February 06, 2018 7:28:07 AM(UTC)
Originally Posted by: Lan Phương Go to Quoted Post
Bạn hãy dừng làm tổn thương người khác bởi những câu nói thiếu suy nghĩ của mình!


Thù lâu ghê vậy đồng chí. Tết sắp đến rồi, ngưng bắn để cho binh sĩ hai bên về quê ăn tết nhá. [love] [love] [love]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: kennyt
#3 Posted : Tuesday, February 06, 2018 10:21:22 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thù lâu ghê vậy đồng chí. Tết sắp đến rồi, ngưng bắn để cho binh sĩ hai bên về quê ăn tết nhá. [love] [love] [love]


Ba Chéo đạp trúng ổ kiến lửa rồi. Mau mua thuốc diệt kiến đi thì sẽ hết chuyện.[lol]
User: Ba Chéo
#4 Posted : Thursday, February 15, 2018 10:25:16 AM(UTC)
Xuân đển rồi. Chồng về rồi. Chúc mừng long phụng sum vầy.
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice