Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#11 Posted : Wednesday, April 07, 2010 9:28:01 AM(UTC)
ALF wrote:
[bai phuc] [laugh][lol]

V là nhận liền [laugh]

V thì già không bỏ, trẽ không tha mà[lol]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest (2)
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice