Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: demen12
#1 Posted : Friday, December 22, 2017 2:01:36 PM(UTC)
Cho minh hoi cai nay co better hon cai mibox ko vay ba con ?
https://www.channelmaste...tream_Plus_p/cm-7600.htm
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, December 22, 2017 2:51:29 PM(UTC)
Looks promising. I expect 2-3 more new decices coming in the next year. TKaraoke will support them all!
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Friday, December 22, 2017 3:09:37 PM(UTC)
More info about this Stream+ device: https://www.cnet.com/pro...ter-stream-plus/preview/
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Viet Ngo
#4 Posted : Friday, December 22, 2017 3:20:09 PM(UTC)
USB 3.0 for future applications ???
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice