Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nicksta
#21 Posted : Friday, March 02, 2018 7:22:12 PM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
2Lúa nói phải dùng special HDMI cable , có lẽ là cable ? sao không hỏi 2Lúa mua loại cable nào ..... mình nghĩ mọi cái HDMI cable điều giống nhau


Mình đi từ usb của Shield qua usb thằng x32 luôn, nhưng thằng x32 có back and front usb. Mình cắm vào back usb của x32 rồi set channel source là usb l and usb r mà không ra tiếng. Thấy ở trên có bác nào test được nên mình hỏi :)
User: newave
#22 Posted : Saturday, March 03, 2018 5:31:40 AM(UTC)
Originally Posted by: Nicksta Go to Quoted Post
Mình đi từ usb của Shield qua usb thằng x32 luôn, nhưng thằng x32 có back and front usb. Mình cắm vào back usb của x32 rồi set channel source là usb l and usb r mà không ra tiếng. Thấy ở trên có bác nào test được nên mình hỏi :)


Hỏi cụ ISAYGOLD , hình như cụ làm được mà, hay là xin cái scene của him rồi reroute lại . Mình thì dùng thằng Media Q5 cho KOK 1080P thấy cũng OK nên không muốn thay đổi gì nữa .....

Edited by user Saturday, March 03, 2018 5:34:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: KDDo
#23 Posted : Saturday, March 03, 2018 6:55:12 AM(UTC)
1- USB sound card + RCA or 3.5mm out
2- HDMI Audio Extractor
3- Kramer -> C-MHMA/MHMA-3 Flexible High-Speed HDMI Cable & 3.5mm Audio
4- ..... @ISAYGOLD
... u
User: ISAYGLD
#24 Posted : Saturday, March 03, 2018 9:11:59 AM(UTC)
Lâu quá không đụng tới X32, quên mất tiu rồi
[lol] [lol] [lol]
User: Nicksta
#25 Posted : Saturday, March 03, 2018 10:16:58 AM(UTC)
Thanks :) ISAYGLD showed me to route input channel 25-32 to Card 1-8. Now I have sound out.
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice