Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, November 01, 2017 11:30:22 AM(UTC)
What items in our shop.tkaraoke.com would you like to have Black Friday sales on and at what price? I’m thinking of having a big sale this BF for fun. Name your items and price and let me see what I can do.

Have any fun idea to do for BF, let me know.

Edited by user Wednesday, November 15, 2017 6:14:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: meomapsiufam
#2 Posted : Wednesday, November 01, 2017 11:42:15 AM(UTC)
1A package please? Sale giá siêu shock đi huynh
User: ISAYGLD
#3 Posted : Wednesday, November 01, 2017 1:57:53 PM(UTC)
TkaraokePro V1.5.132

$50ea.
[the 108] [the 108]
User: Hai Lúa
#4 Posted : Wednesday, November 01, 2017 3:10:15 PM(UTC)
Originally Posted by: meomapsiufam Go to Quoted Post
1A package please? Sale giá siêu shock đi huynh


Name your price?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: meomapsiufam
#5 Posted : Wednesday, November 01, 2017 5:45:42 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Name your price?


40% off [blush]
I dont wanna be a low baller but everyone loves to get the best deal right?
User: Viet Ngo
#6 Posted : Wednesday, November 01, 2017 6:31:15 PM(UTC)
1. Giảm giá TkaraokeUSB ($50 each) để cho người nào có nhã ý mua TkaraokeUSB và MiBox tặng bạn bè mà không bị lủng túi.
2. Giảm giá 3A để cho những ai không muốn mệt mỏi chỉnh sửa karaoke collection của mình cho TkaraokeUSB.
User: Ba Chéo
#7 Posted : Thursday, November 02, 2017 5:20:33 AM(UTC)
Thanksgiving này tới tận nhà doorbuster tính giá bao nhiu [love] [love]
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Hai Lúa
#8 Posted : Thursday, November 02, 2017 5:40:36 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thanksgiving này tới tận nhà doorbuster tính giá bao nhiu [love] [love]


[scared]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ISAYGLD
#9 Posted : Thursday, November 02, 2017 7:52:17 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Thanksgiving này tới tận nhà doorbuster tính giá bao nhiu [love] [love]


HL confused on which door
[lol] [lol]
User: tieulam
#10 Posted : Thursday, November 02, 2017 9:57:04 AM(UTC)
Originally Posted by: Viet Ngo Go to Quoted Post
1. Giảm giá TkaraokeUSB ($50 each) để cho người nào có nhã ý mua TkaraokeUSB và MiBox tặng bạn bè mà không bị lủng túi.
2. Giảm giá 3A để cho những ai không muốn mệt mỏi chỉnh sửa karaoke collection của mình cho TkaraokeUSB.


Another vote for me cho Giảm giá TkaraokeUSB ($50 each)
Users browsing this topic
Guest (2)
3 Pages123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice