Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Ba Chéo
#1 Posted : Thursday, October 12, 2017 11:39:56 AM(UTC)
Tiếp viên karaoke nên là mấy thằng đực rựa. Chẳng đứa nào giành . [angry]
Mấy thằng nghiện karaoke còn ác hơn ISIS . [biggrin]



http://kienthuc.net.vn/x...g-thieu-song-880776.html

Edited by user Thursday, October 12, 2017 11:46:16 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: kennyt
#2 Posted : Thursday, October 12, 2017 11:46:11 AM(UTC)
Chắc hong đó cậu Ba?
User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, October 12, 2017 11:47:10 AM(UTC)
[sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice