Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123>
Options
Go to last post Go to first unread
User: ISAYGLD
#11 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:24:30 PM(UTC)
How old is that tree HL?
User: benjaminle52
#12 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:25:28 PM(UTC)
Khg biết anh HL có bán cây mãng cầu dai gần giông như trái Na ở Việt Nam khg?
User: Hai Lúa
#13 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:28:55 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
How old is that tree HL?


First 1.5 minutes is from a 5 years old tree. I moved it once when I do my koi pond so it took like 2 years to recover. The last 1.5 minutes is from a tree that I bought 2 years ago. It was a tiny tree in a pot in 2015, maybe 3 ft tall.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#14 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:31:03 PM(UTC)
Originally Posted by: benjaminle52 Go to Quoted Post
Khg biết anh HL có bán cây mãng cầu dai gần giông như trái Na ở Việt Nam khg?


Có bán. Cây cao khoang 4 ft. Có khoang 5 trái trên cây, $250! I don’t recommend buying an expensive tree to grow in Northern CA where it might die.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#15 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:42:48 PM(UTC)
Mận!

UserPostedImage
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#16 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:45:44 PM(UTC)
Chim!

UserPostedImage
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ISAYGLD
#17 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:47:12 PM(UTC)
Nice, would love to have some Mận!
I want to put in an order for 20lbs.

User: Hai Lúa
#18 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:53:49 PM(UTC)
Nước mía ép sau vườn!

UserPostedImage
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#19 Posted : Sunday, November 12, 2017 10:55:55 PM(UTC)
Originally Posted by: ISAYGLD Go to Quoted Post
Nice, would love to have some Mận!
I want to put in an order for 20lbs.Can sell u 20lb of sugarcane!
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Ba Chéo
#20 Posted : Monday, November 13, 2017 7:13:54 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Lâu rồi không khoe hàng sau vườn nhà, 2-3 năm nay có nhiều hàng khoe lắm, để khoe từ từ [laugh]

Quýt ghép vô cây cam, năm thứ 2 đã ra rất nhiều trái:
UserPostedImageNhà ở dưới ruộng mua cái áo cho thằng con lựa ngay cái áo có chữ : ...CKING. Tui hông biết nghĩa chi hay ám chỉ cái gì nhưng tui thấy ơn ớn cho thế hệ trẻ.
Ông làm ơn bớt mua đồ karaoke để dành tiền mua cho nó cái áo đàng hoàng chút xíu .
[cuoi 2]

Edited by user Monday, November 13, 2017 8:09:11 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice