Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

8 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, March 27, 2010 11:30:05 PM(UTC)
AsiaK DN_YP_01 - Dan Nguyen - Ngay Cuoi Em
AsiaK DN_YP_02 - Dan Nguyen & Y Phung - Viet Tu KBC & Ke O Mien Xa
AsiaK DN_YP_03 - Dan Nguyen - Toi Chua Co Mua Xuan
AsiaK DN_YP_04 - Y Phung - Yeu Mot Minh
AsiaK DN_YP_05 - Dan Nguyen - LK Mot Ngay Khong Co Anh & Ngay Vui Qua Mau
AsiaK DN_YP_06 - Dan Nguyen - Chuyen Hoa Sim
AsiaK DN_YP_07 - Y Phung - Pho Dem
AsiaK DN_YP_08 - Y Phung - Dau Chan Ky Niem
AsiaK DN_YP_09 - Y Phung - Thien Duong Ai An
AsiaK DN_YP_10 - Dan Nguyen - Hay Quen Anh
AsiaK DN_YP_11 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten
AsiaK DN_YP_12 - Y Phung - Anh Ve Voi Em
AsiaK DN_YP_13 - Y Phung - Dan Ao Mua Xuan
AsiaK DN_YP_14 - Y Phung - Cho Ky Niem Mua Dong
AsiaK DN_YP_15 - Dan Nguyen - 24 Gio Phep
AsiaK DN_YP_16 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten (Video)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: karaokelover2k10
#2 Posted : Tuesday, April 13, 2010 4:57:24 PM(UTC)
thank you
User: quang175
#3 Posted : Friday, April 16, 2010 4:36:05 PM(UTC)
thank a lot
User: kimmanh
#4 Posted : Friday, April 16, 2010 9:03:10 PM(UTC)
thank you very much
User: klover
#5 Posted : Monday, April 26, 2010 7:23:20 PM(UTC)
thanks for sharing
User: vulli
#6 Posted : Tuesday, April 27, 2010 7:26:37 AM(UTC)
cam on ban nhe
User: tranvantruc
#7 Posted : Saturday, May 01, 2010 1:43:15 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
AsiaK DN_YP_01 - Dan Nguyen - Ngay Cuoi Em
AsiaK DN_YP_02 - Dan Nguyen & Y Phung - Viet Tu KBC & Ke O Mien Xa
AsiaK DN_YP_03 - Dan Nguyen - Toi Chua Co Mua Xuan
AsiaK DN_YP_04 - Y Phung - Yeu Mot Minh
AsiaK DN_YP_05 - Dan Nguyen - LK Mot Ngay Khong Co Anh & Ngay Vui Qua Mau
AsiaK DN_YP_06 - Dan Nguyen - Chuyen Hoa Sim
AsiaK DN_YP_07 - Y Phung - Pho Dem
AsiaK DN_YP_08 - Y Phung - Dau Chan Ky Niem
AsiaK DN_YP_09 - Y Phung - Thien Duong Ai An
AsiaK DN_YP_10 - Dan Nguyen - Hay Quen Anh
AsiaK DN_YP_11 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten
AsiaK DN_YP_12 - Y Phung - Anh Ve Voi Em
AsiaK DN_YP_13 - Y Phung - Dan Ao Mua Xuan
AsiaK DN_YP_14 - Y Phung - Cho Ky Niem Mua Dong
AsiaK DN_YP_15 - Dan Nguyen - 24 Gio Phep
AsiaK DN_YP_16 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten (Video)

Cam on rat nhieu
User: saothuat
#8 Posted : Sunday, May 02, 2010 8:53:09 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
AsiaK DN_YP_01 - Dan Nguyen - Ngay Cuoi Em
AsiaK DN_YP_02 - Dan Nguyen & Y Phung - Viet Tu KBC & Ke O Mien Xa
AsiaK DN_YP_03 - Dan Nguyen - Toi Chua Co Mua Xuan
AsiaK DN_YP_04 - Y Phung - Yeu Mot Minh
AsiaK DN_YP_05 - Dan Nguyen - LK Mot Ngay Khong Co Anh & Ngay Vui Qua Mau
AsiaK DN_YP_06 - Dan Nguyen - Chuyen Hoa Sim
AsiaK DN_YP_07 - Y Phung - Pho Dem
AsiaK DN_YP_08 - Y Phung - Dau Chan Ky Niem
AsiaK DN_YP_09 - Y Phung - Thien Duong Ai An
AsiaK DN_YP_10 - Dan Nguyen - Hay Quen Anh
AsiaK DN_YP_11 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten
AsiaK DN_YP_12 - Y Phung - Anh Ve Voi Em
AsiaK DN_YP_13 - Y Phung - Dan Ao Mua Xuan
AsiaK DN_YP_14 - Y Phung - Cho Ky Niem Mua Dong
AsiaK DN_YP_15 - Dan Nguyen - 24 Gio Phep
AsiaK DN_YP_16 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten (Video)

thank
User: subasa1
#9 Posted : Monday, May 03, 2010 11:24:58 AM(UTC)
thank you nhieu nhe'
User: tonychuong
#10 Posted : Wednesday, May 19, 2010 10:19:12 AM(UTC)
thanks
Users browsing this topic
Guest
8 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice