Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#21 Posted : Friday, August 18, 2017 1:47:41 PM(UTC)
Originally Posted by: an vu Go to Quoted Post
Hình như SB là add-on purchase from TKaraoke apps from Fire TV phải ko ?


Sb app is free from Apple App Store. Dùng với TKaraokeUSB is also free. Dùng với TKaraoke Android thì add dc 3 bài rồi phải in-app purchase mới add thêm được.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: locky
#22 Posted : Friday, August 18, 2017 2:17:07 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Sb app is free from Apple App Store. Dùng với TKaraokeUSB is also free. Dùng với TKaraoke Android thì add dc 3 bài rồi phải in-app purchase mới add thêm được.


[sneaky]
User: an vu
#23 Posted : Friday, August 18, 2017 2:30:57 PM(UTC)
Khi vo setting cua Tkaraoke thi thay co SB ma bi bat mua,
User: an vu
#24 Posted : Friday, August 18, 2017 2:32:03 PM(UTC)
nhung neu mua roi, thi chinh no nhu the nao. Xin admin huong dan ro hon.
User: Hai Lúa
#25 Posted : Friday, August 18, 2017 2:43:22 PM(UTC)
Ko can mua de biet dung nhu the nao. Neu có iPhone hoac iPad thi vao app store search for TKaraokeSB. Install app se control dc TKaraoke. Khi control tren 3 bai thi TKaraoke se báo là phải mua SB option moi control them dc.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Don
#26 Posted : Tuesday, August 29, 2017 11:28:23 AM(UTC)
Xin dúp mình mới, download tkaraokeSB to iphone, also download TSS to computer and install it adding songs folder and everything is running fine under song server status, when turn on the app on iphone it said "WARNING, No Tkaraoke device found in your local area network, power up your tkaraoke device and try again" what is that mean do I did something wrong during the process? What is Tkaraoke device are they talking about. its Tkaraoke Pro? or the TSS, even thought i turn everything on it still said that. :-)
User: Nu_B
#27 Posted : Tuesday, August 29, 2017 5:02:49 PM(UTC)
Originally Posted by: Don Go to Quoted Post
Xin dúp mình mới, download tkaraokeSB to iphone, also download TSS to computer and install it adding songs folder and everything is running fine under song server status, when turn on the app on iphone it said "WARNING, No Tkaraoke device found in your local area network, power up your tkaraoke device and try again" what is that mean do I did something wrong during the process? What is Tkaraoke device are they talking about. its Tkaraoke Pro? or the TSS, even thought i turn everything on it still said that. :-)


Do you have M-Player such as MiBox or NVIDIA TV or Androi TV?
[blink]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#28 Posted : Tuesday, August 29, 2017 5:59:58 PM(UTC)
Originally Posted by: Don Go to Quoted Post
Xin dúp mình mới, download tkaraokeSB to iphone, also download TSS to computer and install it adding songs folder and everything is running fine under song server status, when turn on the app on iphone it said "WARNING, No Tkaraoke device found in your local area network, power up your tkaraoke device and try again" what is that mean do I did something wrong during the process? What is Tkaraoke device are they talking about. its Tkaraoke Pro? or the TSS, even thought i turn everything on it still said that. :-)


The TKaraokeSB app is to control TKaraoke Android or TKaraokeUSB. Make sure you have either TKaraoke Android (different than TKaraokePro) or TKaraokeUSB running and your phone connect to the same wifi as your TKaraoke Android or TKaraokeUSB.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice