Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: vnwind
#1 Posted : Tuesday, October 25, 2016 4:12:13 PM(UTC)
Không hiểu sao muh mình cứ bị looping dựt dựt khi hát đuoc bài thứ 3 hoặc thứ tư . Phải restart lai cai karaoke pro vi không response nửa sau đó

Window 10, I5, 4GB of RAM

Có ai biết cách khác phục không ? Cám ơn
User: Cát Bụi
#2 Posted : Tuesday, October 25, 2016 6:53:10 PM(UTC)
Originally Posted by: vnwind Go to Quoted Post
Không hiểu sao muh mình cứ bị looping dựt dựt khi hát đuoc bài thứ 3 hoặc thứ tư . Phải restart lai cai karaoke pro vi không response nửa sau đó

Window 10, I5, 4GB of RAM

Có ai biết cách khác phục không ? Cám ơn


Chơi lại những bài giống lần trước đã hát hay sao?
vnwind gửi mấy bài bạn chơi nhé.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice