Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: cactus20113
#1 Posted : Wednesday, March 17, 2010 11:00:33 PM(UTC)
Xin vui lòng cho biết TÁC GIẢ CHÍNH XÁC bài hát MỘT TRÁI TIM MỘT TÌNH YÊU chuyển sang lời Việt là ai? Cám ơn! Lê đức Long và Nhật Vũ - vậy là AI?
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
User: alexandra
#2 Posted : Saturday, February 18, 2012 5:43:00 AM(UTC)
Nhật Vũ.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice