Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Wednesday, March 17, 2010 12:44:00 PM(UTC)
Lyrics DB Automated Request Handler wrote:
Xin chào BQT tkaraoke.
Một thành viên của tkaraoke tên là thanh1 có địa chỉ IP là 123.20.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát :
Bước Chân Việt Nam tác giả Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ do ca sĩ/ban nhạc: Trúc Hồ trình bày.
User: T_P
#2 Posted : Wednesday, March 17, 2010 12:56:36 PM(UTC)
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice