Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: caytre
#1 Posted : Monday, March 28, 2016 2:09:50 AM(UTC)
O² version moi' nhât'khi minh`play bài hat' cua² Youtube thi`Sound Effects khg hoat. dông., khg nhu version cu~
Anh HL xem lai.thu² phai² khg? Merci anh
User: caytre
#2 Posted : Saturday, April 02, 2016 2:09:10 AM(UTC)
Xin hoi² cac' ban. co' ai bi. problem giông' nhu minh`không?
User: caytre
#3 Posted : Saturday, December 30, 2017 11:02:43 AM(UTC)
Anh HL cho minh`hoi² lai.phai² làm sao?
User: caytre
#4 Posted : Monday, January 01, 2018 6:33:56 AM(UTC)
Hi Anh HL ơi' ơi`
Mình muốn hỏi lại vấn đề này ,xin Admin giúp đỡ dùm
Thanks
User: Hai Lúa
#5 Posted : Monday, January 01, 2018 9:24:03 AM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Hi Anh HL ơi' ơi`
Mình muốn hỏi lại vấn đề này ,xin Admin giúp đỡ dùm
Thanks


Cát Bụi đang xem vấn đề này, happy new year.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice