Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

47 Pages«<23456>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: ttkh
#31 Posted : Thursday, January 14, 2016 2:52:01 PM(UTC)

ISAYGLD. I use program of WINDOWS PHOTO VIEWER to view scenes, which always shows me nothing
User: ttkh
#32 Posted : Thursday, January 14, 2016 3:00:11 PM(UTC)
Notes say: WPV can't open this picture because either Photo viewer doesn't support this file fomart
User: ISAYGLD
#33 Posted : Thursday, January 14, 2016 3:40:13 PM(UTC)
You must downkload X-AIR-Edit_PC_V1.3.zip here

http://www.music-group.c...s/XR12/p/P0BI6/downloads

Then open the scene inside the software.
User: Mì Bolsa
#34 Posted : Thursday, January 14, 2016 3:40:55 PM(UTC)
Originally Posted by: ttkh Go to Quoted Post
Notes say: WPV can't open this picture because either Photo viewer doesn't support this file fomart

ttkh, you can not view scene of XR12 in WPV. you MUST load scene with XR12 app in off line mode (without connect to ANY thing)
You can use off line mode in Android, iOS, Mac Windows or Linux just download it from Behringer

Heheh ISAYGLD you're fast :-)

Edited by user Thursday, January 14, 2016 5:35:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Smart Karaoke P A X
Mic: Sen e935, Audix OM5
Mixer XR12
BBE 482i Sonic Max. <== Now XR-12
DBX 286S Preamp <== Now XR-12
Low cost 300W Amp <== Now IP500
KPro Stage Pro 600W <== Now IP500
User: ttkh
#35 Posted : Thursday, January 14, 2016 4:30:08 PM(UTC)
ISAYGLD, Mì Bolsa, thanks guys. downloaded XAIR APP already. What's next to view scenes posted?
User: ttkh
#36 Posted : Thursday, January 14, 2016 4:39:00 PM(UTC)
WOW! incredible! I now could be able to see them. Thank you guys
User: Ba Chéo
#37 Posted : Tuesday, January 19, 2016 3:41:59 PM(UTC)
Mình không có ý bỏ rơi anh em. Bận quá cho nên hơi trễ đưa đồ chơi lên mong anh em thông cảm . Bài này mình thâu trong lúc nhậu . Cái scenes thì thấy sửa lại nếu cần . Lúc hát chắc xỉn quá . Mang ra nghe lại thấy nhiều plate. Thôi kệ nó luôn . Có chơi là vui rồi . Chúc mừng năm mới tới anh em Xair .
Download here

Edited by user Wednesday, January 20, 2016 7:46:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: Codonminhanh
#38 Posted : Wednesday, January 20, 2016 7:12:45 AM(UTC)
Originally Posted by: Ba Chéo Go to Quoted Post
Mình không có ý bỏ rơi anh em. Bận quá cho nên hơi trễ đưa đồ chơi lên mong anh em thông cảm . Bài này mình thâu trong lúc nhậu . Cái scenes thì thấy sửa lại nếu cần . Lúc hát chắc xỉn quá . Mang ra nghe lại thấy nhiều plate. Thôi kệ nó luôn . Có chơi là vui rồi . Chúc mừng năm mới tới anh em Xair .
Ua, sao khong thay link de download scene vay A Ba Cheo?

-Karaoke KHP 8856
-Behringer XR12
-SonyM50/HeilRC35; Line6 V75; Audio Technica 1102
-QSC K8
-Behringer B1200D Sub

User: Ba Chéo
#39 Posted : Wednesday, January 20, 2016 7:47:21 AM(UTC)
Originally Posted by: Codonminhanh Go to Quoted Post
Ua, sao khong thay link de download scene vay A Ba Cheo?Định bỏ cái hidden vào để coi có bao nhiêu môn đệ Xair nhưng nó hông work . Link sửa rồi . DL đi chú .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


User: BoYz
#40 Posted : Wednesday, January 20, 2016 6:38:07 PM(UTC)
https://www.mediafire.com/?ufgbd30yh9lfhf8
Here is my scene :D thanks for everyone scene for tips :D
Users browsing this topic
Guest
47 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice