Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: kennytran
#1 Posted : Monday, December 14, 2015 8:10:14 PM(UTC)
Xin chào anh Hai Lúa,

Em có 10000 bài karaoke trong hard drive. Khi add song vào Tkaraoke thì không thấy tên từng bài chỉ thấy số từ 000 đến 999. Click vào từng bài nhạc thì có video và sound . Kenny không thấy 1 list tên bài. Mong sự giúp đỡ của anh Hai Lúa. Cảm tạ nhiều.

Kenny
User: Cát Bụi
#2 Posted : Monday, December 14, 2015 8:50:36 PM(UTC)
Kenny xem trang này để biết cách đặt tên file nhạc
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice