Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, March 12, 2010 5:05:22 AM(UTC)
Paris by Night Karaoke 66 - Tóc Mây

1. LK Paris By Night Top Hits 96 - Hợp Ca
2. LK Chiều Mưa Biên Giới & Mấy Dặm Sơn Khê - Mai Thiên Vân, Thanh Tuyền
3. LK Ðời Ðá Vàng & Tưởng Niệm - Khánh Hà, Trần Thái Hòa
4. Mirror, Mirror! Gương Thần, Gương Thần - Thanh Bùi
5. Mùa Thu Cho Em & Mộng Dưới Hoa - Bằng Kiều, Trần Thu Hà
6. LK Ngúời Lính Già Xa Quê Hương, Những Đóm Mắt Hỏa Châu, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Duy Trường, Khánh Hoàng, Quỳnh Dung
7. Một Mai Nếu Em Đi (Ne Me Quittes Pas) - Nguyễn Hưng, Hồ Lệ Thu
8. Giết Người Trong Mộng - Ngọc Anh
9. LK Ngậm Ngùi & Mộ Khúc - Ý Lan, Quang Tuấn
10. LK Lại Nhớ Người Yêu & Ước Mộng Ðôi Ta - Phi Nhung, Mạnh Quỳnh
11. LK Hỡi Người Tình - Tú Quyên, Như Loan
12. Cứ Ngũ Say - Mai Tiến Dũng, Hương Giang
13. LK Tình Em Ngọn Nến, Tàn Tro, Dù Tình Yêu Đã Mất - Don Hồ, Minh Tuyết
14. LK Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu - Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ
15. Nhạc Kịch: Ði Tìm Nửa Vầng Trăng, Tiễn Anh Về Với Người, Tình Là Gì - Dương Triệu Vũ, Bảo Hân
16. Những Ðồi Hoa Sim - Mai Thiên Vân, Hoàng Oanh
17. LK Thói Ðời, Trong Tầm Mắt Đời - Duy Trường, Lý Duy Vũ
18. LK Khi Người Xa Tôi & Chuyện Tình Thường Thế Thôi - Nguyệt Anh, Thùy Vân
19. Thương Chị - Hà Phương, Hương Thủy
20. Tóc Mây - Tóc Tiên
21. LK Lặng Thầm & Phượng Hồng - Thế Sơn & Thái Châu
22. LK Một Cõi Ði Về, Thành Phố Buồn, Như Cánh Vạt Bay - Khánh Ly, Chế Linh
23. Thôi Về Ði - Quỳnh Vi, Lam Anh
24. Dư Âm Tình Ta - Minh Tuyết, Trịnh Lam
25. Medley New Wave 80's - Thủy Tiên, Lưu Bích, Lương Tùng Quang

UserPostedImage

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:42:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hai Lúa attached the following image(s):
PBNK 66 Cover.jpg
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, March 12, 2010 5:05:44 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PBNK 66_01 - Hợp Ca - LK Paris By Night Top Hits 96
PBNK 66_02 - Mai Thiên Vân & Thanh Tuyền - LK Chiều Mưa Biên Giới & Mấy Dặm Sơn Khê
PBNK 66_03 - Khánh Hà & Trần Thái Hòa - LK Ðời Ðá Vàng & Tưởng Niệm
PBNK 66_04 - Thanh Bùi - Mirror & Mirror! Gương Thần & Gương Thần
PBNK 66_05 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Mùa Thu Cho Em & Mộng Dưới Hoa
PBNK 66_06 - Duy Trường & Khánh Hoàng & Quỳnh Dung - LK Ngúời Lính Già Xa Quê Hương & Những Đóm Mắt Hỏa Châu & Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
PBNK 66_07 - Nguyễn Hưng & Hồ Lệ Thu - Một Mai Nếu Em Đi (Ne Me Quittes Pas)
PBNK 66_08 - Ngọc Anh - Giết Người Trong Mộng
PBNK 66_09 - Ý Lan & Quang Tuấn - LK Ngậm Ngùi & Mộ Khúc
PBNK 66_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - LK Lại Nhớ Người Yêu & Ước Mộng Ðôi Ta
PBNK 66_11 - Tú Quyên & Như Loan - LK Hỡi Người Tình
PBNK 66_12 - Mai Tiến Dũng & Hương Giang - Cứ Ngũ Say
PBNK 66_13 - Don Hồ & Minh Tuyết - LK Tình Em Ngọn Nến & Tàn Tro & Dù Tình Yêu Đã Mất
PBNK 66_14 - Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ - LK Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu
PBNK 66_15 - Dương Triệu Vũ & Bảo Hân - Nhạc Kịch Ði Tìm Nửa Vầng Trăng & Tiễn Anh Về Với Người & Tình Là Gì
PBNK 66_16 - Mai Thiên Vân & Hoàng Oanh - Những Ðồi Hoa Sim
PBNK 66_17 - Duy Trường & Lý Duy Vũ - LK Thói Ðời & Trong Tầm Mắt Đời
PBNK 66_18 - Nguyệt Anh & Thùy Vân - LK Khi Người Xa Tôi & Chuyện Tình Thường Thế Thôi
PBNK 66_19 - Hà Phương & Hương Thủy - Thương Chị
PBNK 66_20 - Tóc Tiên - Tóc Mây
PBNK 66_21 - Thế Sơn & Thái Châu - LK Lặng Thầm & Phượng Hồng
PBNK 66_22 - Khánh Ly & Chế Linh - LK Một Cõi Ði Về & Thành Phố Buồn & Như Cánh Vạt Bay
PBNK 66_23 - Quỳnh Vi & Lam Anh - Thôi Về Ði
PBNK 66_24 - Minh Tuyết & Trịnh Lam - Dư Âm Tình Ta
PBNK 66_25 - Thủy Tiên & Lưu Bích & Lương Tùng Quang - Medley New Wave 80's

Edited by user Friday, March 12, 2010 5:17:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Friday, March 12, 2010 2:27:21 PM(UTC)
Note that the song in RED wasn't typed using Unicode. Fixed version is below.

PBNK 66_01 - Hợp Ca - LK Paris By Night Top Hits 96
PBNK 66_02 - Mai Thiên Vân & Thanh Tuyền - LK Chiều Mưa Biên Giới & Mấy Dặm Sơn Khê
PBNK 66_03 - Khánh Hà & Trần Thái Hòa - LK Ðời Ðá Vàng & Tưởng Niệm
PBNK 66_04 - Thanh Bùi - Mirror & Mirror! Gương Thần & Gương Thần
PBNK 66_05 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Mùa Thu Cho Em & Mộng Dưới Hoa
PBNK 66_06 - Duy Trường & Khánh Hoàng & Quỳnh Dung - LK Người Lính Già Xa Quê Hương & Những Đóm Mắt Hỏa Châu & Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
PBNK 66_07 - Nguyễn Hưng & Hồ Lệ Thu - Một Mai Nếu Em Đi (Ne Me Quittes Pas)
PBNK 66_08 - Ngọc Anh - Giết Người Trong Mộng
PBNK 66_09 - Ý Lan & Quang Tuấn - LK Ngậm Ngùi & Mộ Khúc
PBNK 66_10 - Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - LK Lại Nhớ Người Yêu & Ước Mộng Ðôi Ta
PBNK 66_11 - Tú Quyên & Như Loan - LK Hỡi Người Tình
PBNK 66_12 - Mai Tiến Dũng & Hương Giang - Cứ Ngũ Say
PBNK 66_13 - Don Hồ & Minh Tuyết - LK Tình Em Ngọn Nến & Tàn Tro & Dù Tình Yêu Đã Mất
PBNK 66_14 - Trần Thái Hòa & Ngọc Hạ - LK Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu
PBNK 66_15 - Dương Triệu Vũ & Bảo Hân - Nhạc Kịch Ði Tìm Nửa Vầng Trăng & Tiễn Anh Về Với Người & Tình Là Gì
PBNK 66_16 - Mai Thiên Vân & Hoàng Oanh - Những Ðồi Hoa Sim
PBNK 66_17 - Duy Trường & Lý Duy Vũ - LK Thói Ðời & Trong Tầm Mắt Đời
PBNK 66_18 - Nguyệt Anh & Thùy Vân - LK Khi Người Xa Tôi & Chuyện Tình Thường Thế Thôi
PBNK 66_19 - Hà Phương & Hương Thủy - Thương Chị
PBNK 66_20 - Tóc Tiên - Tóc Mây
PBNK 66_21 - Thế Sơn & Thái Châu - LK Lặng Thầm & Phượng Hồng
PBNK 66_22 - Khánh Ly & Chế Linh - LK Một Cõi Ði Về & Thành Phố Buồn & Như Cánh Vạt Bay
PBNK 66_23 - Quỳnh Vi & Lam Anh - Thôi Về Đi
PBNK 66_24 - Minh Tuyết & Trịnh Lam - Dư Âm Tình Ta
PBNK 66_25 - Thủy Tiên & Lưu Bích & Lương Tùng Quang - Medley New Wave 80's

Edited by user Friday, March 12, 2010 3:19:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: yaourt
#4 Posted : Friday, March 12, 2010 4:17:04 PM(UTC)
thank you
User: ALF
#5 Posted : Friday, March 12, 2010 11:59:43 PM(UTC)
Wazzzzzzzzz Up?
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: toOlipz
#6 Posted : Tuesday, March 16, 2010 4:04:15 PM(UTC)
i' dza` dza ... em thanked and refreshed the page nhung van ko thay link. Lam sao de thay duoc link vay anh adm?
User: datpham
#7 Posted : Saturday, March 27, 2010 3:05:31 AM(UTC)
thank all
User: cute
#8 Posted : Saturday, March 27, 2010 11:19:47 AM(UTC)
sao dl khong duocc vay cac ban??
User: Hai Lúa
#9 Posted : Saturday, March 27, 2010 7:23:13 PM(UTC)
cute wrote:
sao dl khong duocc vay cac ban??

Xem trang này:
http://forum.tkaraoke.co...tst1031_Note--Chu-Y.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: freeman
#10 Posted : Saturday, July 10, 2010 8:58:27 PM(UTC)
thank you for sharing
Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice