Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: thanhdominic
#1 Posted : Monday, June 29, 2015 9:26:07 PM(UTC)
Tôi đang dùng Tkaraoke Pro. Không chuyển tông được. Xin làm ơn chỉ dẫn.
User: Cát Bụi
#2 Posted : Wednesday, July 01, 2015 5:52:55 AM(UTC)
Originally Posted by: thanhdominic Go to Quoted Post
Tôi đang dùng Tkaraoke Pro. Không chuyển tông được. Xin làm ơn chỉ dẫn.bạn xem trang này

Bần cài đặt VAC và Reaper. Lúc install TKaraoke đã có plugin PitchWorks và file config rồi

Ở TKaraoke bạn chọn Options->Audio -> Sound Effects ->Checked Enable Sound Effect
Configuration file: chọn tới C:\Program Files (x86)\TSofts\TKaraokePro\UserData\Effects\!Effects.tkvstconfig

User: thanhdominic
#3 Posted : Thursday, July 02, 2015 11:05:59 PM(UTC)
Đổi tông được rồi nhưng Reaper says "trial" every 10 seconds while Tkaraoke is playing
User: thanhdominic
#4 Posted : Thursday, July 02, 2015 11:10:41 PM(UTC)
Tôi click "quit Reaper" then no sound. Pls help. Tks
User: Cát Bụi
#5 Posted : Friday, July 03, 2015 1:14:35 AM(UTC)
Originally Posted by: thanhdominic Go to Quoted Post
Đổi tông được rồi nhưng Reaper says "trial" every 10 seconds while Tkaraoke is playingDownload VAC ở đây

remove VAC củ và install cái ở trên
User: Cát Bụi
#6 Posted : Friday, July 03, 2015 1:15:36 AM(UTC)
Originally Posted by: thanhdominic Go to Quoted Post
Tôi click "quit Reaper" then no sound. Pls help. Tks


Dùn VST cần phải chạy repear. Bạn install lại VAC trên là hết trial sound

User: thanhdominic
#7 Posted : Friday, July 03, 2015 9:29:17 AM(UTC)
Great support.
We really love your Tkaraoke Pro and the way you help.
I would recommend this to all of my friends.
Thanh Nguyen
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice